Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Autortiesības

Materiālu kopēšanu, citēšanu un ar to saistītu materiālu izvietošanu elektroniskajos vai drukātajos medijos drīkst veikt bez saskaņošanas un/vai atsauces uz PRCentrs.lv. Taču obligāti jānorāda saite uz pirmavotu (par saiti uz pirmavotu jāuzskata preses relīzes beigās esoša saite, ja tā ir norādīta atsevišķā rindkopā bez teksta pirms un pēc tās (piemēram, www.lm.gov.lv šajā preses relīzē)), ja tāda norādīta.
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv