Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Kas ir preses relīze?

Preses relīze ir Jūsu komunikācija ar masu medijiem. Ar pareizi uzrakstītu preses relīzi Jūs varat iegūt publicitāti interneta portālos, avīzēs un žurnālos, kā arī preses relīze var būt par pamatu TV un Radio ziņu sižetiem.

Sastādot preses relīzi ievērojiet sekojošo:
  • Preses relīze ir paredzēta masu medijiem nevis jūsu klientiem. Centieties to atbilstoši noformēt.
  • Minimālais vārdu skaits ir ap 250-300. No īsākām preses relīzēm parasti ir grūti izveidot ziņu materiālu.
  • Virsraktā un pirmajā rindkopā dodiet spēcīgu ieskatu par tālāk aprakstīto. Parasti žurnālisti neturpina lasīt preses relīzes, ja to virsraksts un/vai pirmā rindkopa nav pietiekoši informējoša.
  • Katru dienu daudzi uzņēmumi un iestādes vēlas informēt par tur notiekošo. Lai Jūsu preses relīze nepazustu kopējā gūzmā, rakstīšanas brīdī piedomājiet pie tā, kādēļ kādu tas varētu interesēt.
  • Preses relīzes ievadā jābūt publicētam notikuma datumam un vietai. Izklāstā jāizklāsta notikuma būtību. Ieteicams faktus papildināt ar atbildīgo personu citātiem. Preses relīzes noslēgumā dodiet informāciju par iestādi, uzņēmumu, kā arī sastādītāja kontaktinformāciju.
  • Tekstā centieties izvairīties no liekvārdības, žargona. Tekstu sadaliet rindkopās. Rindkopas vēlams neveidot garākas par 5 teikumiem.Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv