Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

30 civilās aizsardzības speciālisti Jelgavā apgūst krīzes vadību

Publicēts 2007-12-12 01:09:31

Samazināt palielināt tekstu

11.12.2007

11. un 12. decembrī Jelgavā notiek apmācības krīzes vadībā civilās aizsardzības speciālistiem. Apmācību kurss noslēgsies ar Simulācijas spēli janvārī.

"Apmācības tiek organizētas gan profesionāļiem, kuriem daļa no kopējām apmācības jau notika novembra beigās, gan arī speciālistiem, kam vajadzētu būt vispārīgām zināšanām par Civilo aizsardzību. Viss apmācību kurss noslēgsies ar Simulācijas spēli janvārī, kur piedalīsies gan speciālisti no Jelgavas gan Šauļu pilsētām, kā arī reģiona pārstāvji," stāsta Liene Rulle, projekta "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos" koordinatore.

Mācībās piedalās 30 dažādi speciālisti no Zemgales reģiona. Apmācību mērķis ir sniegt vispārīgas zināšanas par krīzes vadības un civilās aizsardzības normatīvajiem aktiem Latvijā, Lietuvā un Eiropas Savienībā, riska faktoriem, kas apdraud Zemgales reģiona iedzīvotājus, iedzīvotāju aizsardzību tehnogēnu avāriju un dabas katastrofu gadījumos, kā arī glābšanas dienestu rīcībām ārkārtas situācijās. Pēc vispārējo apmācību pilna kursa noklausīšanās, katram apmācību dalībniekam tiks izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.

Speciālistu apmācības iekļautas projektā "Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos", kuru īsteno Jelgavas pilsētas dome, sadarbībā ar vairākiem partneriem. Šī projekta mērķis ir ieviest risku vadības sistēmu Zemgales un Šauļu reģionos, lai veidotu drošu vidi sabiedrībai, nodrošinātu vides aizsardzību ārkārtas situāciju gadījumos, kā arī veidotu ārkārtas situāciju un to seku prognozēšanas un profilakses sistēmu. Projekts tiek īstenots no 2006. gada marta un noslēgsies 2008. gada martā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Jelgava;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv