Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Veselība un skaistumkopšana

7. aprīlis – Pasaules veselības diena

Publicēts 2009-04-07 23:31:19

Samazināt palielināt tekstu

Sabiedrības veselības jomā sabiedrības drošība tiek panākta, savlaicīgi novēršot, atklājot un kontrolējot slimību izplatību, kā arī nodrošinot apdraudējumiem proporcionālus un adekvātus sabiedrības veselības aizsardzības un aprūpes pasākumus, tā šodien, Pasaules veselības dienā, kas veltīta veselības ārkārtas situāciju pārvaldīšanai*, uzsver  Sabiedrības veselības aģentūra (SVA).

Lai nodrošinātu minētās aktivitātes globālā līmenī, 1969. gadā tika radīti Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi (SVAN). Sākotnēji tie bija paredzēti savlaicīgas ziņošanas nodrošināšanai par holēras, mēra un dzeltenā drudža gadījumiem, lai agrīni ierobežotu slimības izplatību ārpus skartās valsts robežām.

Sakarā ar globalizāciju, radās jauni sabiedrības veselības draudi - SARS, bioterorisms, jaunas to pārnešanas formas un intensitāte. Tādēļ 2007. gada 14.jūnijā** stājās spēkā  aktualizētie SVAN, kas uzskatāmi par pirmo pasaules valstu un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) apņemšanos cīņai ar sabiedrības veselības ārkārtas situācijām globāla līmenī.

Latvijā tika izveidots nacionālais SVAN koordinācijas punkts - SVA, kas saziņai ir pieejams 24 stundu /7 dienu režīmā.

SVA pienākums ir ziņot PVO par noteiktām slimībām un visiem ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar  starptautiskas nozīmes akūtiem ķīmiskiem vai radionukleāriem gadījumiem, tāpat - informācijas izplatīšana valsts atbildīgajām institūcijām, to iesaistīšana situācijas pārvaldīšanā, kā arī, ja nepieciešams, starptautiskās palīdzības lūgšana.

Latvijai SVAN nozīmē drošību, ka mēs laicīgi tiksim informēti par jebkuriem apdraudējumiem sabiedrības veselībai, kas varētu tuvoties no citām valstīm un ka būsim gatavi aizsardzībai un rīcībai, lai nepieļautu šo draudu tālāku izplatību.

Šobrīd SVA strādā pie noteikumu ieviešanas, resursu un kapacitātes izvērtēšanas tādās jomās kā epidemioloģiskā uzraudzība, sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana robežšķērsošanas vietās – ostās, lidostās un sauszemes kontrolpunktos.

SVAN neuzliek  jaunas saistības ārstniecības personām, jo neatšķiras no valstī eksistējošās kārtības - pienākuma ziņot par noteiktu kategoriju slimībām, kas   nonāk valsts epidemioloģiskās uzraudzības sistēmā. Nacionālie noteikumi, tāpat kā SVAN paredz nepieciešamību izvērtēt ikvienu holēras, plaušu mēra, dzeltenā drudža, vīrusu un hemorāģiskā drudža (Ebolas, Lasas, Mārburgas), Rietumnīlas vīrusa, baku, savvaļas vīrusa izraisītu poliomielīta, jauna vīrusa apakštipa izraisītas gripas, smaga akūtā respiratorā sindroma (SARS) gadījumu, jo tie var radīt īpaši kaitīgu ietekmi uz sabiedrības veselību un ātri izplatīties starptautiski.

PVO SVAN ir saistoši ne tikai tām institūcijām un atbildīgajām personām, kas tieši iesaistītas sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanā, bet arī jebkurai ārstniecības personai,  kā arī jebkuram sabiedrības pārstāvim, kas bieži dodas ārvalstu komandējumos vai vienkārši mīl ceļot. Ceļotājiem ir svarīgi saprast, kādi veselības aizsardzības pasākumi paredzēti, iebraucot valstī  un izbraucot no tās, kādi noteikumi pastāv attiecībā uz pārvadājumiem un pārvadātājiem, kādi īpašie noteikumi attiecas uz ceļotājiem, kā arī kādi ir nepieciešamie veselības aprūpes dokumenti un maksājumi par veselības aprūpes aizsardzības pasākumiem attiecībā uz ceļotājiem.

* Pasaules Veselības dienas devīze šogad ir „Glābsim dzīvības. Nodrošināsim slimnīcu drošību ārkārtas veselības situāciju pārvaldīšanā!”. PVO īpaši aicina valstis pievērst uzmanību neatliekamās palīdzības slimnīcu gatavībai operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās un nevilcinoties sniegt palīdzību pacientiem. Lai nodrošinātu veselības aprūpes iestāžu drošību ārkārtas situāciju gadījumos, PVO iesaka pievērst uzmanību mediķu apmācībām darbam ārkārtas situācijās, slimnīcu iekārtojuma plānošanai un esošo slimnīcu piemērošanai, lai nodrošinātu darbinieku un iekārtu drošību dabas katastrofu, slimību uzliesmojumu un citu ārkārtas situāciju gadījumos.

**Latvijā šie noteikumi ir apstiprināti ar 2007. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.417 "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem".

www.sva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Sabiedrības veselības aģentūra;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv