Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Aģentūra gatavo līgumu finansējumu apjomus ārstniecības iestādēm

Publicēts 2009-07-05 13:45:17

Samazināt palielināt tekstu

03.07.2009

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) šobrīd veic nepieciešamos aprēķinus un gatavo līgumu finansējuma apjomus ārstniecības iestādēm, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus un 2009.gada 30.jūnijā pieņemtos grozījumus normatīvajos aktos. Līgumi ar ārstniecības iestādēm par stacionāro pakalpojumu nodrošināšanu ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

Finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm Aģentūra plāno ņemot vērā budžeta samazinājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2009. gada 2. pusgadam par 75,52 miljoniem latu un 30.jūnijā pieņemtajos grozījumos Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” ietvertās izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu tarifos un apmaksas nosacījumos.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ārstniecības iestādēm veselības aprūpes pakalpojumu finansējuma apjoms līgumā jāiekļauj ne vēlāk kā mēnesi pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas. Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadā” tika izsludināti š.g. 27.jūnijā, tātad Aģentūrai līgumu finansējuma apjomi ir jāsagatavo un jāpiedāvā iestādēm ne vēlāk kā mēnesi pēc šo grozījumu izsludināšanas.

www.voava.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv