Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Aicina pašvaldības iesniegt projektu pieteikumus programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros

Publicēts 2009-06-30 09:22:26

Samazināt palielināt tekstu

29.06.2009

Līdz š.g. 1. septembrim pašvaldības tiek aicinātas iesniegt projektu pieteikumus programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.2. pasākuma „Sadraudzības pašvaldību tematiskais tīklojums” ietvaros.

Pasākuma „Sadraudzības pašvaldību tematiskais tīklojums” mērķis ir sekmēt pilsētu sadraudzības stratēģiskās dimensijas attīstību un nostiprināšanu. Šī aktivitāte atbalsta tematiskas konferences un seminārus pilsētu sadraudzības ietvaros, kuros iesaistītas vismaz trīs pilsētas. Saskaņā ar programmu, atbalstu var saņemt arī saistībā ar šiem pasākumiem tapuši saziņas līdzekļi, kuru mērķis ir sekmēt strukturētu un ilgtspējīgu tīklojumu izveidi.

Lai iesniegtu projekta pieteikumu pretendentam ir jābūt pilsētas pašvaldībai, vai vietējai/reģionālai pārvaldes iestādei, vai vietējo pārvaldes iestāžu federācijai/asociācijai, vai bezpeļņas organizācijai vai sadraudzības komitejai ar tiesisku statusu (juridiskai personai), kas pārstāv vietējās pārvaldes iestādes. Kā arī, pretendentiem ir jāatrodas vienā no valstīm, kas piedalās programmā. Projektā var piedalīties arī divu pilsētu pašvaldības, kuras vieno sadraudzības līgums vai arī tās ir apņēmušās to sagatavot.

Pasākumā „Sadraudzības pašvaldību tematiskais tīklojums” jābūt iesaistītām vismaz četrām valstīm, no kurām viena ir ES dalībvalsts, un vismaz 30 no partneru pilsētu pašvaldībām uzaicinātiem dalībniekiem, kā arī vismaz 30 % katra pasākuma dalībnieku ir jābūt no atbilstīgajām valstīm, kas nav valsts, kurā pasākums notiek. Katram projektam ir jāparedz vismaz trīs pasākumi, kuru maksimālais ilgums ir 21 diena. Projekta maksimālais ilgums ir 24 mēneši.

Pasākuma ietvaros maksimālā summa, kas tiks piešķirta projektam ir 150 000 eiro, minimālā 10 000 eiro. Projekta īstenošanai piešķir priekšfinansējumu 50% apmērā no apstiprinātā projektam piešķiramā granta. Apstiprināto projektu īstenošanas periods ir no 2010.gada 1.janvāra līdz 30.maijam.

Papildus informāciju par programmas „Eiropa pilsoņiem” pasākumiem var saņemt pie Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vadītājas Daces Grīnbergas, e-pasts: [email protected], tel. 67217975, 67559820.

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sniedz bezmaksas konsultācijas un informāciju par ES finansējuma piesaistes iespējam. Sīkāka informācija Z.A.Meierovica bulvārī 18, 3. stāvā un www.rpr.gov.lv/esfondi.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Rīgas plānošanas reģions; ES struktūrfondi; Eiropas Savienības finansējums; Programma Eiropa Pilsoņiem;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv