Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Aicinām uz nodarbībām par lībiešu kultūru un valodu

Publicēts 2007-02-20 17:55:55

Samazināt palielināt tekstu

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, lai atbalstītu lībiešu (līvu) etniskās identitātes saglabāšanu, lai iepazīstinātu interesentus ar lībiešu kultūras mantojumu un lībiešu valodu, kā arī lai papildinātu lībiešu vasaras radošo nometņu pedagogu zināšanas, organizē bezmaksas lībiešu (līvu) valodas un kultūras nodarbību ciklu "Lībiskais līdzās".

Katru ceturtdienu plkst.17.30, Blaumaņa ielā 5a notiek lībiešu (līvu) kultūras un valodas nodarbību cikls "Lībiskais līdzās". Kursi ilgs līdz 2007.gada 3.maijam. Nodarbībās ikviens interesents bez maksas var iepazīties ar lībiešu valodas mācību grāmatas pamatiem, lībiešu vēsturi, tradīcijām un kultūru.

Kursi ir nozīmīgs ieguldījums lībiešu kultūras saglabāšanā, un tie palīdzēs Līvu (lībiešu) savienībai sadarbībā ar Sekretariātu 2007.gada vasarā sekmīgi organizēt lībiešu bērnu un jauniešu radošo nometni "Mierlinkizt" un lībiešu triju paaudžu nometni Mazirbē.

Nodarbības vada lībiešu valodas skolotāja Z.Sīle, kura māca strādāt ar savu tikko iznākušo grāmatu "Sŏnād ja kerād" ("Vārdi un raksti"), piedalīsies - valodnieks Tenu Karma, vēsturnieki Irisa Priedīte, Guntis Zemītis, Ingrīda Štrumfa, Māra Zirnīte, kā arī lībiešu kultūras speciālisti Edgars Sīlis un Valda Marija Šuvcāne.

Kursos tiek izglītota arī lībiešu vasaras nometņu darbinieku komanda, kas vasarās vada lībiešu nometnes bērniem, jauniešiem, vidējai un vecākai paaudzei. Nometnes darbinieki papildinās savas zināšanas par lībiešu kultūrvēsturi, valodu un lībiešu dziedāšanas tradīcijām, lai vasarā savās zināšanās dalītos ar nometņu dalībniekiem.

Uzziņai:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts īsteno valsts ilgtermiņa mērķprogrammu "Lībieši Latvijā", kas paredz lībiešu – Latvijas otrās pamattautības – valodas, etniskās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, stiprināšanu un iesaisti mūsdienu kultūras apritē. Ar valsts programmas tekstu var iepazīties Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv, sadaļā "Valsts programmas".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Lībieši;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv