Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Aizkraukles slimnīcai jānodrošina akūtu pacientu ārstēšana

Publicēts 2009-07-17 11:44:18

Samazināt palielināt tekstu

16.07.2009

Pēc masu medijos izskanējušās informācijas par Aizkraukles slimnīcas lēmumu nekavējoties pārtraukt palīdzību akūtas saslimšanas gadījumos, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka slimnīcai akūto pacientu uzņemšana ir jānodrošina.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem un starp Aizkraukles slimnīcu un Aģentūru noslēgto līgumu slimnīcas pienākums ir brīdināt Aģentūru ne vēlāk kā mēnesi iepriekš par neiespējamību veikt līgumā paredzētos pakalpojumus vai to apjomu. Aģentūra tikai vakar, 2009.gada 15.jūlijā, ir saņēmusi informāciju no slimnīcas, ka no 14. jūlija, Aizkraukles slimnīcā tiek pārtraukta akūto pacientu ārstēšana.

Slimnīcas vēstulē teikts, ka tie pacienti, kuriem nepieciešama ārstēšanās akūtos gadījumos, tiks transportēti uz tuvākajām slimnīcām, lai tur viņiem tiktu sniegti nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi.

Atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam, Aizkraukles slimnīca pārtraukt veikt kādu no līgumā paredzētajiem pakalpojumiem var tikai mēnesi pēc brīdinājuma paziņošanas. Turklāt slimnīcai prioritāri ir jānodrošina akūto pacientu, bērnu un grūtnieču ārstēšana. Plānveida veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca piedāvā esošo finanšu resursu ietvaros, nepieciešamības gadījumos veidojot pakalpojuma saņemšanas rindas, vienojoties ar pacientu par konkrētu laiku, kad pacients saņems minētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Finanšu apmērs ārstniecības iestādēm 2009.gada 2.pusgadam par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiek aprēķināts, ņemot vērā normatīvajos aktos ietvertos principus, esošo ekonomisko situāciju valstī un tos finanšu resursus, kas ir iedalīti veselības aprūpei pakalpojumu nodrošināšanai. Aģentūra arī atgādina, ka pēc grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadā” finanšu līdzekļi 2009.gada 2.pusgadam veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai samazināti par  75,52 miljoniem latu.

www.voava.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv