Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Akceptē Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmu

Publicēts 2007-06-05 18:15:33

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 5. jūnijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts rīkojuma projekts "Par Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma 2007.-2011.gadam" (turpmāk – programma), par atbildīgo tās īstenošanā nosakot Vides ministriju.

Programmas mērķis ir attīstīt biogāzes kā atjaunojamās enerģijas avota ražošanu un izmantošanu Latvijā, vienlaikus kompleksi risinot ražošanas, apstrādes un pārstrādes procesu radīto bioloģiski noārdāmo blakusproduktu un atlikumproduktu apsaimniekošanas jautājumus, kā arī mazinot augsnes, ūdeņu un gaisa piesārņojuma risku un iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai.

Programmā tiek analizētas iespējas iegūt biogāzi no lauksaimniecības produktiem, ražošanas procesu atlikumiem un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.

Galvenie paredzamie programmas politikas un darbības rezultāti ir palielināts atjaunojamo energoresursu īpatsvars, samazināts importēto energoresursu daudzums un SEG emisiju un smaku līmenis, biogāzes blakusproduktu izmantošana vietējām vajadzībām un eksportam, kā arī detalizētas informācijas pieejamība par visu bioloģiski noārdāmo atkritumu veidu apjomu.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biogāze;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv