Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Akceptē dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Publicēts 2007-07-24 23:09:38

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 24.jūlijā, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Dabas liegums "Stiklu purvi" (turpmāk – dabas liegums) izveidots 1999.gada 15.jūnijā 6636 ha platībā ar mērķi nodrošināt Rietumlatvijā lielākā augsto purvu kompleksa aizsardzību. Dabas liegums noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000 un iekļauts arī putniem starptautiski nozīmīgo vietu sarakstā.

Noteikumu projekts paredz dabas lieguma teritorijā noteikt 4 funkcionālās zonas – regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka un neitrālā zona. Zonas izveidotas ar mērķi nodrošināt purvaino un boreālo mežu kompleksu aizsardzību, veicinātu Ziemeļkurzemei raksturīgo dabas vērtību saglabāšanu un mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi.

Dabas lieguma teritorijas kontroli un uzraudzību veic Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Stiklu purvi;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv