Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Akceptē Dienvidlatgales, Austrumlatgales un Piejūras reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus 2007.-2013.gadam

Publicēts 2007-06-05 18:16:34

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 5.jūnijā, Ministru Kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojumu projekti "Par Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. –2013.gadam", "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.- 2013.gadam"un rīkojumu projekts "Par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.- 2013.gadam".

Šādu plānu nepieciešamību nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, kurā ir noteikts to saturs, apspriešanas un apstiprināšanas kārtība.

Vides ministrijas sagatavoto reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam (turpmāk tekstā – AAP) mērķis ir nodrošināt pamatinformāciju un rīcības programmu, kas nepieciešama likumdošanas prasībām atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei konkrētajā reģionā.

Tāpat katrā no AAP ir definētas galvenās aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai, par aktivitāšu īstenošanu atbildīgas institūcijas, nepieciešamais finansējuma apjoms un potenciālie finansējuma avoti. pieejamība par visu bioloģiski noārdāmo atkritumu veidu apjomu.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv