Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Akceptē grozījumus Koncepcijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā

Publicēts 2007-05-15 17:59:49

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 15.maijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēti Vides ministrijas izstrādātie Ministru Kabineta rīkojuma projekti "Grozījumi Koncepcijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā" un "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumā Nr.249 "Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā"".

Koncepcija par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (turpmāk – Koncepcija) apstiprināta ar MK 2006.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.249, kas paredz likumprojektā noteikt vispārējus principus valsts dalībai starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (turpmāk – SET) un no tās iegūto līdzekļu izlietojumam, institucionālo sistēmu SET īstenošanai Latvijā, kā arī paredzēt deleģējumu MK noteikumiem par SET īstenošanu Latvijā.

Lai sagatavotu atbilstošu likumdošanu, būtu pamatoti izstrādāt t.s. ’jumta’ likumu par Latvijas dalību visos Kioto protokola elastīgajos mehānismos, tādējādi panākot pārskatāmāku normu struktūru un vienkāršotu normatīvo vidi, kas arī atvieglotu normu piemērošanu.

Tā kā likumprojekta saturs pārsniegtu Koncepcijā un MK rīkojumā Nr.249 noteikto, nepieciešams veikt izmaiņas Koncepcijā, nosakot izstrādāt jaunu likumprojektu "Latvijas Republikas dalības Kioto protokola elastīgajos mehānismos likums" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu"", kā arī atbilstošos MK noteikumu projektus.

Ņemot vērā, ka darba apjoms jaunā likumprojekta izstrādei ir lielāks nekā tika paredzēts, izstrādājot Koncepciju, ir nepieciešams arī pagarināt Koncepcijā noteikto normatīvo aktu izstrādes termiņus: likumprojektiem – līdz 2007.gada 1.jūnijam un MK noteikumu projektiem – līdz 2007.gada 1.novembrim, kā arī informatīvā ziņojuma iesniegšanas termiņu – līdz 2007.gada 31.decembrim.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv