Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Akceptēta Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas un uzraudzīšanas kartība enerģijas kultūraugiem

Publicēts 2007-03-14 08:16:21

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem". Dokuments nepieciešamas, lai nodrošinātu atbalstu lauksaimniekiem par kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību audzēšanu jau no šī gada, kā arī nodrošinātu enerģijas kultūraugu savācēju un pārstrādātāju atzīšanu.

ZM izstrādātajā normatīvajā aktā noteikta kārtība, kādā tiek atzīti enerģijas kultūraugu savācēji un pirmie pārstrādātāji, kā arī noteikti savācēju un pirmo pārstrādātāju pienākumi.

Tāpat dokumentā noteikti pienākumi enerģijas kultūraugu savācējam un pirmajam pārstrādātājam, uzglabājot informāciju par enerģijas kultūraugu iepirkšanas un pārstrādes procesu, kā arī savācēju un pirmo pārstrādātāju kontroles kārtība. Noteikumos arī norādīta kārtība, kādā tiek publicēta informācija par atzītajiem savācējiem un pirmajiem pārstrādātājiem. Bez tam arī uzskaitīti Lauku atbalsta dienesta (LAD) pienākumi, izvērtējot savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanas pieteikumus, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgo enerģijas kultūraugu savācēju un pirmo pārstrādātāju pārbaudi uz vietas un pieņemot lēmumu par savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanu.

Savācēju un pārstrādātāju atzīšanas sistēma nepieciešama, lai būtu pārliecība, ka piegādātie enerģijas kultūraugi tiek pārstrādi enerģijas produktos.

Noteikts, ka LAD līdz 2007.gada 15.aprīlim, kā arī turpmākos gadus līdz katra gada 15.decembrim laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par atzītajiem savācējiem un pirmajiem pārstrādātājiem. Tāpat arī ZM līdz katra gada 15.aprīlim laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par reprezentatīvo ražu enerģijas kultūraugiem, kurus pārstrādā atzītie savācēji un pirmie pārstrādātāji.

Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem stāsies spēkā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Enerģijas kultūraugi;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv