Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Alūksnes rajonā iepazīstina ar datorapmācību projekta rezultātiem Vidzemē

Publicēts 2007-05-11 13:58:03

Samazināt palielināt tekstu

Ceturtdien, 10.maijā Alūksnē norisinājās labās prakses seminārs, kurā rajona pašvaldību vadītāji un nozares speciālisti tika informēti par Eiropas Savienības EQUAL programmas projekta "Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem" rezultātiem Vidzemē.

Alūksne līdz šim nav iesaistījusies projekta aktivitātēs. Taču tā kā tiek domāts par iniciatīvas "Latvija&Pasaule" darbības zonas paplašināšanu, tad ar projekta ietvaros iegūto praksi un rezultātiem, kā arī par iespējām iesaistīties tiek informēti citu rajonu pārstāvji, informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļas Ārējo sakaru un projektu koordinētāja Elīna Leimane

Projekta nolūks ir mazināt Latvijas bezdarbnieku sociālo atstumtību, pilnveidojot un attīstot viņu prasmes un iemaņas darbā ar datoru un internetu. Projekta sākumstadijā tika izstrādāta apmācību metodoloģija, kas ieviesta vairākos Latvijas rajonos, arī Valmieras. Šajā laikā līdzvērtīgas apmācību aktivitātes tik īstenotas plašākai mērķa auditorijai – invalīdi, pensionāri, pašvaldību iestāžu speciālisti u.c., LIKTA iniciatīvas "Latvijas&Pasaule" ietvaros ar sponsoru (a/s Hansabanka, Latvijas Mobilais telefons) atbalstu.

Atgādinām, ka martā ar projekta "Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem rezultātiem un labo praksi, kā arī projekta ietvaros izstrādātajiem produktiem: profesionālās pilnveides modulārās izglītības plānoto paraugprogrammu "Informācijas sabiedrības pamatprasmes" un iedzīvotāju motivēšanas un apmācību administrēšanas procedūru tika iepazīstināti vairāku Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvji Briselē.

Kopš Eiropas Savienības EQUAL programmas projekta "Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem" sākšanas Latvijā datorzinības ieguvuši 8000 bezdarbnieki un darba meklētāji, viņu vidū- 2000 vidzemnieki. LIKTA iniciatīvas "Latvija&Pasaule" ietvaros apmācības izmantojuši vairāk kā 15000 cilvēki - gan bezdarbnieki un darba meklētāji, gan pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Zināšanas datora un interneta lietošanā ieguvuši arī uzņēmumu un institūciju darbinieki, piemēram, Valmieras slimnīcā strādājošie u.c.

Projekta aktivitātes turpināsies arī šajā gadā, kad tās tiks vērstas pieredzes izplatīšanai un nodošanai citiem. Notiks vairāki reģionālie semināri labās prakses pārņemšanai un sociālo partneru motivēšanai, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai, darba devējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Tajos informēs par ES EQUAL atbalstītajā projektā gūto pieredzi un rezultātiem, kā arī par LIKTA iniciatīvu "Latvija&Pasaule". Tiks sniegta informācija par iespējām iesaistīties projektos par informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu. Labo praksi, kas gūta, īstenojot projekta "Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem" aktivitātes, plānots apkopot arī grāmatā.

Par EQUAL.
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL ieviešanai paredzēti 6 miljoni LVL Eiropas Sociālā fonda un Latvijas puses finansējuma. EQUAL projekti sekmēs jaunu pieeju izstrādi un testēšanu, politikas, struktūru un sistēmu uzlabošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu tām iedzīvotāju grupām, kurām ir apgrūtināta iekļaušanās darba tirgū. EQUAL projekti tiks ieviesti, veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības partnerības. Plašāka informācija www.esflatvija.lv.

Par LIKTA.
LIKTA – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un kuras mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un IKT nozares attīstību Latvijā. Plašāka informācija par asociāciju: www.likta.lv.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: EQUAL;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv