Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Aon prezentējis ikgadēji atjaunojamās politisko un ekonomisko risku pasaules kartes jaunāko versiju; Latvija atrodas zema riska zonā

Publicēts 2008-02-06 09:31:08

Samazināt palielināt tekstu

05.02.2008

Rīga, 05.02.2008. 25 no 50 valstīm ar lielāko pasaules ekonomiku daudznacionālās kompānijas saskaras ar paaugstinātiem politiskajiem un ekonomiskajiem riskiem, starp kuriem ir tādi, kas saistīti ar biznesa pārtraukšanu kara darbības rezultātā, terora aktiem un politisko iejaukšanos. Pie šādiem secinājumiem, veidojot jaunāko ikgadēji atjaunojamās politisko un ekonomisko risku pasaules kartes versiju, nonākuši korporācijas Aon, pasaulē lielākā apdrošināšanas brokera un risku vadības konsultanta, eksperti**. (Kopā ar šo preses relīzi atsevišķā failā tiks izsūtīta kartes diagramma.)

Veiktais pētījums uzrādīja, ka starp 50 nozīmīgākajām pasaules ekonomikām vislielākajam politiskajam un ekonomiskajam riskam pakļautas ar naftu bagātas valstis – Irāna, Nigērija un Venecuēla, kurās biznesa attīstību kavē pilsoņu nemieri, kari, terorisms un maksājumu par veiktajiem pakalpojumiem neizpilde no valsts puses.

Neskatoties uz to, ka lielākoties valstīs ar visaugstāko labklājības līmeni terora aktu, izmaiņu, kas padara stingrāku tirgus regulāciju, streiku un pilsoņu nemieru iespējamība ir samērā zema, tādi riski ir reāli valstīs ar visstraujāk augošo ekonomiku. Piemēram, kompānijas, kas strādā Krievijā, saskaras ar to, ka dabas resursu sektorā palielinājusies valsts kontrole. Tai pat laikā globālo risku vadības speciālistu lokā arvien lielākas bažas izraisa piegādes kanālu iziršanas riski Āzijā.

"Mūsu speciālisti pamanījuši, ka pēdējā laikā ievērojami palielinājies uzņēmumu vadītāju, finanšu direktoru un risku vadības menedžeru skaits, kas tiecas saprast, kādā veidā to kompānijas var tikt apdraudētas. Jo šobrīd globālā apkārtējā vide ir daudz sarežģītāka un bīstamāka, salīdzinot ar riskiem, no kuriem firmas centās izvairīties pirms desmit gadiem," atzīmēja Ņina Kukuškina, apdrošināšanas brokeru un risku vadības konsultantu uzņēmuma Aon Latvia vadītāja. "Risks ir viens no galvenajiem virzītājspēkiem pasaules ekonomikā, un neizpratne par to var radīt postošas sekas uzņēmumam. Globālā biznesa kopējā aina pastāvīgi mainās. Tāpēc politisko un ekonomisko risku karte mūsu klientiem dod piemērotus analītiskos instrumentus. Ar to palīdzību var novērtēt polistiskos un ekonomiskos riskus un redzēt, kā šie riski var ietekmēt kompānijas pastāvīgu izaugsmi, nepārtrauktību tās darbībā un rentabilitāti."

Globālā kreditēšanas krīze

Globālās ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās vistiešāk ietekmē kompāniju kredītspēju, kas paaugstina debitoru parādu atmaksas risku. Īpaši uzskatāmi to var redzēt piemērā ar ASV, kur vērojams nekustamā īpašuma vērtības kritums un bezdarba pieaugums. Šāda situācija pastiprina ekspertu bažas, ka vadošajai pasaules ekonomikai šajā gadā draud lejupslīde.

Globālā kreditēšanas krīze, visticamāk, skars dažas valstis, kuras ir jaunpienācējas globālajā ekonomikā, piemēram, Turciju, Ungāriju un Rumāniju.

Aon globālā kreditēšanas riska indekss (Aon’s Global Credit Crunch Index) – jauns raksturojums pētījumos par tirgus attīstības ietekmi uz starptautiskajiem finanšu satricinājumiem. Indekss satur 25 valstu, kurām globālās kreditēšanas krīzes ietekme atspoguļota tādos riska līmeņos kā zemāks par vidējo, vidējs, virs vidējā vai augstā līmenī.


Valstis ar lielāko un visstraujāk augošo ekonomiku

Politiskie un ekonomiskie riski salīdzinoši zemi ir kompānijām, kas veic komercdarbību ASV, Vācijā un Lielbritānijā (attiecīgi pirmā, trešā un piektā pasaules ekonomika). Tomēr šo valstu kompānijas ir potenciāli jūtīgākas attiecībā pret komercdarbības pārtraukšanu terora aktu dēļ nekā uzņēmumi, kas darbojas Japānā (otrā pasaules ekonomika).

Brazīlijā, Krievijā, Indijā, Ķīnā, Dienvidkorejā un Meksijā riska līmenis tiek raksturots kā vidējs un zemāks par vidējo. Šīs valstis ir vienīgās Top15, kurās riska līmenis nav apzīmēts kā zems.

•Darbi naftas ieguves vietās, kuras atrodas Brazīlijas dienvidaustrumu piekrastē, var ietekmēt ekonomiskās izaugsmes attīstības tempus tuvākajos piecos gados. Turklāt tas var palīdzēt valstij ieņemt vienu no galvenajām pozīcijām starp naftas eksportētajiem Dienvidamerikā.
•Prognozē, ka ekonomiskā un politiskā situācija Krievijā paliks nemainīga kā prezidenta vēlēšanu laikā 2008. gada martā, tā arī vēlāk.
•Scenārija apspriešanai par dažu rūpniecisko nozaru nacionalizāciju atsevišķos Indijas reģionos nevajadzētu ietekmēt politisko un ekonomisko risku pieaugumu 2008. gadā.
•Ķīnas ekonomiskās izaugsmes attīstība var novest pie ekonomiskās plaisas palielināšanos starp bagātiem un nabagiem, kuri savukārt var izprovocēt nenozīmīgus politiskos nemierus 2008. gadā.
•Politiskā klimata sasilšana starp ASV, Japānu, Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju sagaidāma tikai pēc tam, kad šī gada februārī amatā stāsies Dienvidkorejas jaunais prezidents Li Men Baks (Lee Myung Bak). Šādā veidā sagaidāma attiecību uzlabošanās starp Seulu, Tokio un Vašingtonu.
•Neskatoties uz rekordlieliem ienākumiem 100 mljrd. USD apmērā 2007. gadā, Meksikas valsts naftas kompānija nesen paziņoja par ražošanas apjomu, eksporta un droši zināmu rezervju samazināšanu.

Nafta

Liela daļa pasaules naftas rezervju atrodas valdības kontrolētu naftas kompāniju rokās. Tā kā globālais pieprasījums pēc naftas turpinās augt arī 2008. gadā, liela daļa pieprasījumu arī turpmāk tiks apmierināti uz to uzņēmumu rēķina, kuri atrodas valstīs ar augstu politisko un ekonomisko risku līmeni.

* Valstis ar paaugstinātu politisko un ekonomisko līmeni, kuras ietilpst 50 lielāko pasaules ekonomiku vidū (risku līmeņi)
4Ķīna (vidējs)
10Brazīlija (zemāks par vidējo)
11Krievijas Federācija (vidējs)
12 Indija (vidējs)
13Dienvidkoreja (zemāks par vidējo)
14Meksika (zemāks par vidējo)
17Turcija (vidējs)
21Indonēzija (virs vidējā)
22Polija (zemāks par vidējo)
25Saūdu Arābija (virs vidējā)
27Dienvidāfrika (vidējs)
29Irāna (augsts)
31Argentīna (virs vidējā)
33Taizeme (vidējs)
36Venecuēla (augsts)
37Malaizija (zemāks par vidējo)
40Kolumbija (zemāks par vidējo)
42 Apvienotie Arābu Emirāti (zemāks par vidējo)
43Pakistāna (augsts)
44Izraēla (zemāks par vidējo)
45Rumānija (zemāks par vidējo)
46Filipīnas (vidējs)
47Alžīra (vidējs)
48 Nigērija (augsts)
50Ēģipte (vidējs)

**Politisko un ekonomisko risku karte 2008. gadam
Kompānija Aon ir izvērtējusi politiskos un ekonomiskos riskus 209 valstīs un teritorijās, izmērot šādus riskus: valūtas nekonvertējamība un naudas līdzekļu pārvedumi; streiki, protesti un sabiedriskās nekārtības; kari, terorisms; maksājumu neizpilde no valsts puses; politiska iejaukšanās; piegādes kanālu iziršana; riski, kas saistīti ar tirgus likumdošanu un regulēšanu. Katrā valstī risks tiek raksturots pēc šādas skalas: zems, zemāks par vidējo, vidējs, vidēji augsts vai augsts. Par valsti ar paaugstinātu risku tiek uzskatīta ikviena valsts, ja tās risks novērtēts kā zemāks par vidējo, vidējs, virs vidējā vai augsts.
Veiktās izpētes rezultāti detalizētāk atspoguļoti politisko un ekonomisko risku kartē 2008, kuru sagatavojis Aon Trade Credit sadarbībā ar starptautisko konsultāciju firmu Oxford Analytica. Analītiskos aprēķinus, kuri ļauj veikt neatkarīgu vērtējumu attiecībā uz ģeopolistiskajiem riskiem, firmai Oxford Analytica veica plašs ekspertu tīkls, kas ietver vairāk nekā 1 000 speciālistu. To skaitā ietilpst pieredzējušākie Oksfordas universitātes pasniedzēji, kā arī to kolēģi no lielajiem zinātniski-pētnieciskajiem institūtiem visā pasaulē.
Aon Trade Credit (Aon Korporācijas nodaļa) katru gadu publicē politisko un ekonomisko risku karti. Sākot no 1912. gada, Aon piedāvā preču kredītu un politisko risku apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī tādas konsultācijas kā konkrētas valsts risku audits.

Aon Politisko un ekonomisko risku karte 2008

Simbolu nozīme (key to symbols)
Riska līmenis valstī (country risk level)
Zems (low) risks
Zemāks par vidējo (medium low)
Vidējs (medium) risks
Virs vidējā (medium high)
Augsts (High risk) risks

Nozīmīgus riskus attēlojošie simboli (symbols illustrating significant risks)
Ekonomikas riski (economic)
Naudas pārvedumu risks (exchange transfer)
Streiki, sacelšanās, masu nemieri (strike, riot, civil commotion)
Karš (war)
Terorisms (terrorism)
Maksājumu neizpilde no valsts puses (sovereign non-payment)
Likumdošana un izpildvara (legal®ulatory)
Politiska iejaukšanās (political interference)
Piegādes kanālu ievainojamība (supply chain vulnerability)

Piegādes kanālu iziršanas riski (supply chain disruption risks)
Šī karte attēlo notikumus, kuri ir radījuši vai varētu radīt traucējumus globālos piegādes kanālos. Galvenie zaudējumu iemesli ir biznesa pārtraukšana vai papildu izdevumi saistībā ar ražošanas pārvietošanu vai alternatīvo resursu izmantošanu.
Šai kartei ir tikai ilustratīva nozīme.

Aktuāli piemēri ar piegādes kanālu iziršanu (Recent supply chain disruption events)
Bangladeša: spēcīgas lietusgāzes
Brazīlija: piegādātajus apsūdzēja darbinieku nelegālā nodarbināšanā
Ķīna: bažas par preces drošību
ES: bloķēts tekstila imports no Ķīnas
Pakistāna: zemestrīce
Francija: transporta nozares darbinieku streiki
Krievija: dabas gāzes piegāžu pārtraukums Eiropai
Dienvidāfrika: piegādātajus apsūdzēja nelegāli iegūto dimantu ("asiņaino dimantu") izmantošanā
Taizeme: nevalstisku organizāciju galvenās rūpnīcas izmanto migrantu darbu
ASV rietumu piekraste un Vankūvera: ostas darbinieku streiki

Galvenie piegādes ķēžu sabrukuma draudi (Key supply chain disruption events threats)
Bosfora Šaurums, Malakas šaurums, Hormuza šaurums, Bab el-Mandeba šaurums, Panamas un Suecas kanāli – teroristu uzbrukumi vai jūras pirātisms
Ķīna, Ēģipte, Indonēzija, Taizeme, Turcija un Vjetnama – putnu gripas uzliesmojums
Ķīna – politiskā nestabilitāte, kura traucējusi kompāniju operāciju nodaļu darbu
Indonēzija – infrastruktūras pavājināšanās
Irāna – tirdzniecības sankcijas
Persijas līcis – Irānas draudi par jūras satiksmes pārtraukšanu
ASV un Lielbritānija – ārpakalpojumu ierobežojums
ASV un ES – ierobežojumi importam no Ķīnas

Globālās kreditēšanas krīzes ietekme (Exposure to the global credit crunch)
Globālā kreditēšanas riska indekss rāda starptautisko finanšu satricinājumu ietekmi uz tirgiem, kas attīstās. Valstis un teritorijas, kuras norādītas zemāk, izvēlētas pēc to lomas globālajā tirdzniecībā un investīciju sfērā.

Ievainojamības rādītāji (vulnerability indicators)
Kopējā ievainojamība (overall vulnerability)
Tekošā rēķina deficīts (current account deficit)
Valsts budžeta deficīts (government budget deficit)
Atkarība no naftas importa (reliance on oil imports)
Ievainojamība piesaistāmo aizņēmuma līdzekļu dēļ (debt vulnerability)

Lejupielādēt: 2008 Political and Economic Risk Map (PDF; 2.28mb)

Par kompāniju Aon
Aon Latvia ietilpst Aon Corporation (NYSE:AOC), kas ir pasaules līderis risku vadības, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru pakalpojumu un konsultāciju par personāla vadību sniegšanas sfērā. 43 tūktoši Aon profesionāļu visā pasaulē nodrošina saviem klientiem inovatīvu un efektīvu pieeju risku vadībā un lēmumos, kuri vērsti uz produktīvu personāla darbu. Kompānijas plašie resursi, nozares zināšanas un tehniskā pieredze vietējos tirgos ir pieejamas, pateicoties 500 birojiem vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Pēc konsultāciju kompānijas A.M. Best datiem, 2007.gadā pēc brokeru ieņēmumu summas Aon ierindojās pirmajā vietā starp pasaules apdrošināšanas brokeriem. Savukārt Business Insurance 2007. gadā veiktajā aptaujā lasītāji to nosaukuši par labāko apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku, labāko konsultāciju firmu darbinieku motivācijas jautājumos. Papildu informācija par Aon: www.aon.com

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Aon Latvia;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv