Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Apdraudēta arī akūtu sirds slimnieku ārstēšana!

Publicēts 2009-07-17 11:29:39

Samazināt palielināt tekstu

16.07.2009

Latvijas Kardioloģijas centrs (LKC) pēc šobrīd plānotā finansējuma varēs veikt tikai 3 akūtas angioplastijas dienā. Nepieciešams būtu veikt vidēji 7 – 12 angioplastijas dienā.

Latvijas kardioloģijas centra vadītājs asoc. porf. Andrejs Ērglis un LKC ārsti ētisku un morālu apsvērumu dēļ ir neizpratnē, kā turpmāk rīkoties. “Kā izvērtēt, kam sniegt un kam nesniegt palīdzību? Kā lai atsaka cilvēkam, kuram angioplastija ir nepieciešama? Ja turpināsim ārstēt visus tā, kā līdz šim, tad nauda beigsies septembra beigās, oktobrī. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki mirst tikai tādēļ, ka nav naudas!”, saka Andrejs Ērglis.

Latvijā mirstība no akūta miokarda infarkta 2008. gadā bija 10,9%. Mirstības rādītāji atšķirās atkarībā no izmantotās ārstēšanas metodes – 2,3% mirstība, ja tika veikta angioplastija, 10,1% mirstība, ja ārstēšanā saņēma specifisku trombus šķīdinoša medikamentu (trombolīzi), 19,3% mirstība, ja netika veikta ne angioplastija, ne trombolīze. Līdzīgi ir ar akūtu koronāru sindromu jeb pirmsinfarkta stāvokli – veicot angioplastiju mirstība bija 2,8%, bet izmantojot tikai medikamentozu terpiju – 6,1%. Tas nozīmē, ka, samazinot angioplastiju skaitu, mirstība palielināsies!

Lai glābtu vairāk dzīvību, Eiropas Kardiologu biedrība (EKB) akcijā “Stent for life” akūtus miokarda infarktus iesaka ārstēt, veicot angioplastijas. Akūta miokarda infarkta gadījumā EKB iesaka veikt 600 angioplastijas uz 1 miljonu iedzīvotāju gadā.

Angioplastiju skaita samazināšana attiecas gan uz Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, gan uz Austrumu, Liepājas un Daugavpils slimnīcām.

Latvijas Kardioloģijas centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur angioplastijas tiek veiktas 24 stundas dienā 7 stundas nedēļā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv