Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Apkopoti zivsaimniecības dati par 2007. gadu

Publicēts 2008-03-14 11:16:02

Samazināt palielināt tekstu

13.03.2008

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2007. gadam, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Zivsaimniecības datu vākšanas programmā ietvertas zvejas kapacitātes, zvejas piepūles vienību, nozvejas un zivju izkrāvumu datu vākšana un apkopošana, zivju krājumu zinātniskā uzskaite un zivju bioloģiskā izpēte, kā arī zvejniecības sektora ekonomiskā stāvokļa datu apkopošana un analīze atbilstoši 2007. gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2007.gadam ir izstrādāta atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulu un EK Zivsaimniecības zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās komitejas (STECF) norādījumiem. Tā paredz zvejas kapacitātes un zvejas piepūles, nozvejas, zivju izkrāvumu un zvejas piepūles vienību datu vākšanu un apkopošanu, kā arī zivju krājumu zinātnisko uzskaiti. Datu vākšanā izmantoja Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajās organizācijās, piemēram, Starptautiskajā Jūras pētniecības padomē (ICES), vispārpieņemtās metodikas.

Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2007.gadam ekonomisko datu vākšanas prasību nodrošināšanai tika izmantoti divu veidu avoti – Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas (ZIKIS) datu bāze (Zvejas žurnālu datu bāze, Zvejas kuģu reģistrs) un Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes aptaujas dati.

Zvejas kapacitātes novērtēšanai tika izmantota Latvijas zvejas kuģu reģistrā iekļautā informācija par Latvijas zvejas kuģiem. Tika noteikts kuģa tips, vecums, garums, tonnāža un galvenā dzinēja jauda. Zvejas piepūles novērtēšanai tika veikta zvejā iesaistīto komercsabiedrību aptauja, iegūstot informāciju par vidējo degvielas patēriņu.

Nozveju un zivju izkrāvumu novērtēšanu veica paralēli monitoringam uz kuģiem zvejas laikā un to apkopoja katram zvejas segmentam. Baltijas jūrā novērtēja arī izmetuma lielumu mencas un plekstes zvejā.

Lomu struktūras noteikšanai Baltijas jūrā tika veikta nozvejas bioloģiskā analīze, paraugus par zivju sugu garuma un vecuma sastāvu ievācot uz zvejas kuģiem zvejas laikā vai ostās. Sakarā ar salīdzinoši nelielo nozveju tāljūrā, kas nepārsniedz 5% no Eiropas Savienības kopējās nozvejas, un ievērojamām datu vākšanas izmaksām Latvija 2007.gadā pieprasīja atkāpi no prasības veikt tāljūras zvejā NAFO rajonā sarkanasaru un paltusu garuma un vecuma sastāva noteikšanu.

Dati par Baltijas jūras zivju sugu augšanu tika iegūti bioloģisko paraugu vākšanas laikā no zveju izkrāvumiem. Zvejniecības un zivju apstrādes sektora ekonomiskā stāvokļa novērtēšanai izmantoja Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, zvejas žurnālu un Latvijas zvejas kuģu reģistra datus.

Latvijas Nacionālajai zivsaimniecības datu vākšanas programmas nodrošināšanai 2007.gadā tika iedalīti līdzekļi 327,9 tūkstošu latu apmērā. Daļu no 2007.gadā izlietotajiem finanšu līdzekļiem atmaksā ES.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv