Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Apstiprina kārtību valdības pārstāvībai Satversmes tiesā

Publicēts 2008-05-26 18:38:38

Samazināt palielināt tekstu

Šodien valdība pieņēma kārtību Ministru kabineta pārstāvībai Satversmes tiesā (turpmāk – ST), ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti.

Noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt kārtību, kādā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta atbildes raksta projektu ST, nodrošina valdības pārstāvību ST un spriedumu izpildi valsts pārvaldē. Kā teikts noteikumu projektā, pārstāvību ST nodrošinās TM amatpersona, ko amatā uz pieciem gadiem apstiprinās Ministru kabinets pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

Pārstāvim sadarbībā ar citu ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariātu, Valsts kanceleju vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju atbilstoši kompetencei būs jāsagatavo Ministru kabineta atbildes raksta projekts ST, projekts Ministru kabineta pieteikuma lietas ierosināšanai ST, pēc ST vai tiesneša pieprasījuma sadarbībā ar kompetento ministriju jāsniedz rakstiski paskaidrojumi un informācija ST, kā arī jāveic ST spriedumu analīze u.c.

Šā gada 5. februārī valdība apstiprināja koncepciju valdības pārstāvībai ST. Koncepcija paredzēja izstrādāt šādu kārtību un veikt grozījumus TM nolikumā un Ministru kabineta kārtības rullī, kas arī šodien pieņemti valdībā.

Kā tika norādīts koncepcijā, pašlaik pastāv neefektīva kārtība, kādā ST tiek sagatavoti atbildes raksti, ja apstrīdēts Ministru kabineta izdots tiesību akts, kā arī tiek sniegti papildu paskaidrojumi. Turklāt nav regulējuma par Ministru kabineta pārstāvību ST. Atbildes raksti tiek gatavoti, ievērojot vispārējos dokumentu sagatavošanas un virzības principus, savukārt valdības pārstāvība ST tiek organizēta atkarībā no apstākļiem – to var īstenot par attiecīgo jomu atbildīgās ministrijas pārstāvji vai trešās personas jeb zvērināti advokāti.

Līdz ar to nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku atbildes rakstu sagatavošanu ST, koordinētu paskaidrojumu sniegšanu, nodrošinātu kvalificētu Ministru kabineta pārstāvību ST, kā arī veiktu kontroli par spriedumos uzdotajiem uzdevumiem un mērķtiecīgu ST spriedumu analīzi.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv