Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Apstiprina mantojuma apliecību paraugus

Publicēts 2008-05-06 13:00:06

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par mantojuma apliecību paraugiem. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā, kas nosaka, ka mantojuma apliecību paraugus apstiprina Ministru kabinets.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs šādu mantojuma apliecību paraugi – apliecība par laulātā mantas daļu, mantojuma apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc likuma un mantojuma apliecība, kas būs akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā. Jaunajos noteikumos precizēti un pilnveidoti pašlaik spēkā esošie apliecību paraugi.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv