Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Apstiprina noteikumus, kas regulēs pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci

Publicēts 2009-11-09 11:31:13

Samazināt palielināt tekstu

03.11.2009

Šodien, 2009. gada 3. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu „Par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”, kas precizēs pedagoģiski medicīnisko komisiju sastāvu, kompetences apjomu, kā arī apmēru un sadarbību ar ārstniecības personālu.

Izstrādātais noteikumu projekts paredz nodrošināt kvalificētu speciālistu pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu skolēnu dzīves vietai, sniedzot lielāku palīdzību ne tikai vecākiem, bet arī pašvaldības izglītības iestādēm.  Noteikumu projektā iestrādātās izmaiņas  komisiju darbā veicinās pedagoģiski psiholoģisku skolēna spēju izvērtēšanu (pretstatā medicīniskajai pieejai), akcentējot bērna stiprās puses un resursus.

Tāpat paredzēts, ka pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus par izglītojamiem līdz 21 gada vecumam. Šāda vecuma robeža noteikta, jo skolēni, kam ir redzes, dzirdes, garīgās un fiziskās attīstības traucējumi, apgūstot atsevišķas speciālās pamatizglītības programmas, obligāto izglītību iegūst aptuveni 18 gadu vecumā, līdz ar to nepieciešami vismaz vēl trīs gadi, lai iegūtu vidējo izglītību vai arī kādu arodu.

Noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem, psihologiem, speciālās izglītības skolotājiem un logopēdiem, biedrības „Speciālās izglītības darbinieku asociācija” pārstāvjiem, speciālās izglītības iestāžu vadītājiem un citiem sociālajiem partneriem.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv