Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Apstiprina valdības rīcības plānu

Publicēts 2009-08-12 00:49:16

Samazināt palielināt tekstu

11.08.2009

Otrdien, 11.augustā Ministru kabineta sēdē apstiprināja valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsver, ka valdības nozīmīgākais uzdevums ir budžeta deficīta samazināšana, lai nodrošinātu starptautiskā aizdevuma saņemšanu un apstādinātu ekonomikas lejupslīdi. Tādēļ viena no valdības prioritātēm ir 2010.gada budžeta izstrāde.

Rīcības plāns paredz arī citus neatliekamos uzdevumus – priekšlikumu izstrādi pašvaldību sociālās palīdzības pabalstu sistēmas darbībai krīzes apstākļos, bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju, priekšlikumu izstrādi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un administratīvā sloga mazināšanai, kā arī citus.

Tautsaimniecības nozarē kā būtiskākie uzdevumi ir izvirzīti ekonomikas konkurētspējas uzlabošana, novirzot 675 miljonus latu uzņēmējdarbības atbalstam un komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas īstenošana, attiecinot to īpaši uz MVU. Tāpat ir plānots pilnveidot normatīvo bāzi ES fondu jomā, mazinot administratīvos šķēršļus. Kā nozīmīgs ekonomikas atjaunošanas instruments tiek izmantots ES fondu finansējums „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanā”.

Veselības aprūpes jomā ir izstrādāts Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju optimizācijas plāns un tiek izstrādāts Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas plāns 2009.-2011.gadam.

Izglītības jomā ir plānots izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai novērstu finansēšanas modelim „nauda seko skolēnam” neatbilstošās normas un lai precizētu pedagogu darba samaksas kārtību. Lai nodrošinātu vienotu skolu tīkla plānošanu, līdz augustam ir plānots izstrādāt profesionālās izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas plānu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietās ir plānots izvērtēt tiešo pārvaldes iestāžu kompetences nodošanu plānošanas reģioniem, kā arī novirzīt ES struktūrfondu līdzekļus pašvaldību izaugsmes atbalstam.

Satiksmes jomā turpinās VPP programmas projektu īstenošana autoceļu posmiem – A2 Rīga – Sēnīte, A4 Baltezers – Saulkalne un A7 Ķekavas apvedceļš un realizēs Valsts galveno autoceļu segumu atjaunošanas un uzturēšanas programmu 2009.- 2013.gadam. Plānots izstrādāt „Autoceļu specifikācijas 2010”, paplašinot vietējo materiālu lietošanas iespējas.

Tieslietu jomā ir izstrādāti priekšlikumi, kas paredz tiesisko regulējumu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai, kas kredītu ņēmuši vienīgā mājokļa iegādei.

Lauksaimniecībā ir novirzīti 27.miljoni latu piensaimniecības atbalstam saskaņā ar 2009.gada 3.februāra valdības lēmumu. Ir uzsākta ES un valsts atbalsta programmu pārorientācija, lai veicinātu lauksaimniecības produktu ražošanu un konkurētspēju.

Valdības rīcības plāns ir pieejams Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valdis Dombrovskis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv