Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Apstiprina Valsts sektora darba samaksas komisijas nolikumu

Publicēts 2007-06-29 10:35:31

Samazināt palielināt tekstu

26.jūnijā, Ministru kabineta sēdē pieņemti noteikumi "Valsts sektora darba samaksas komisijas nolikums".

Valsts sektora darba samaksas komisija ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekot līdzi vienotās valsts sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmas attīstībai un sniegt ieteikumus tās pilnveidošanai.

Komisijas sastāvā darbosies: Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvis. Komisijas sēdes paredzētas ne retāk kā divas reizes gadā. Komisijas sekretariāta funkciju nodrošinās Valsts kanceleja.

Komisijai būs šādi uzdevumi: izvērtēt valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasifikācijas sistēmu un amata saimju (apakšsaimju) un līmeņu sadalījumu mēnešalgu grupās; sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām; izvērtēt mēnešalgu grupu intervālus un sniegt priekšlikumus par izmaiņām tajos; izvērtēt un sniegt priekšlikumus par konkrētu amatu klasifikāciju noteiktā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī saskaņā ar katalogu, ja nav panākta vienošanās starp iestādi un Valsts kanceleju par amatu klasifikācijas rezultātu saskaņošanu.

Līdz šim jautājumus, kas saistīti ar darba samaksas sistēmas ieviešanu risināja Valsts kanceleja kopā ar Finanšu ministriju.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Labklājības ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv