Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Apstiprināta valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai administrēšanas un uzraudzības kārtība

Publicēts 2007-04-17 17:17:43

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru Kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicējama informācija par atbalsta saņēmējiem".

Dokumentā noteikta vispārējā kārtība, kādā programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013.gadam jāadministrē un jāuzrauga valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda (ELF) lauku attīstībai.

Normatīvajā aktā noteikts, ja persona uz atbalstu pretendē pirmo reizi, tam jāreģistrējas klientu reģistrā, kuras pārzinis ir Lauku atbalsta dienests (LAD), iesniedzot aizpildītu veidlapu. Gadījumā, ja atbalsta pretendents piesakās uz atbalstu tiešā atbalsta shēmu maksājumu ietvaros vai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumu ietvaros, tam jāiesniedz papildu veidlapa. Veidlapas var iesniegt arī elektroniski.

Savukārt, ja aizpildītajā veidlapā noteiktā informācija mainās, atbalsta pretendentam atkārtoti jāaizpilda attiecīgā veidlapa un jāiesniedz to LAD divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās. Dokumentā arī noteikts, ka LAD veiks atbalsta pretendentu iesniegumu administratīvās pārbaudes, kā arī pārbaudes uz vietas. Pamatojoties uz šo pārbaužu rezultātiem, LAD pieņems lēmumu par atbalsta pretendenta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Normatīvajā aktā arī noteikta kārtība, kādā jāpublicē informācija par valsts un ES atbalsta saņēmējiem un saņemtā atbalsta apmēru.

Noteikumu ieviešana nepieciešama, jo Latvijai kā ES dalībvalstij ir jāizstrādā nacionālie normatīvie akti ES tiesību aktu piemērošanai, tādējādi nodrošinot ELGF un ELF lauku attīstībai sekmīgu līdzekļu apguvi no 2007. līdz 2013.gadam.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv