Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Apstiprināti jauni pedagogu darba samaksas noteikumi

Publicēts 2009-07-30 11:54:19

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Lai vairotu pašvaldību, skolu direktoru brīvību pieņemt lēmumus saistībā ar izglītības procesa organizēšanu atbilstoši konkrētajai situācijai novadā un skolā, lai mazinātu regulējumu un administratīvos šķēršļus, kā arī – lai nodrošinātu caurskatāmu pedagogu atalgojumam paredzētā finansējuma izlietojumu, ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” noteikto mērķdotācijas apjomu pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kurus šodien, 2009.gada 28.jūlijā, apstiprināja MK sēdē. Jaunie noteikumi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.septembri.

Noteikumu projekts sagatavots atbilstīgi pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanai vispārējā izglītībā, kā arī veicinot pedagogu darba samaksai novirzītā valsts finansējuma caurskatāmības nepieciešamību.

Izstrādātie „Pedagogu darba samaksas noteikumi” palielina pašvaldību kompetenci izglītības iestāžu tīkla pilnveidē, lai efektīvi izlietotu pedagogu darba samaksai paredzēto finansējumu, veicinātu izglītības kvalitāti un pedagogu konkurētspēju, nepieļaujot situāciju, kurā skolotāju atalgojums tuvojas minimālajai algai. Vienlaikus noteikumu projekts veicinās skolotāju un skolēnu skaita attiecības palielināšanos, kas nodrošinās optimālu izglītības iestāžu tīkla veidošanu un cilvēkresursu koncentrāciju.

Saskaņā ar grozījumiem valsts budžetā, kas saistīti arī ar valsts sektorā strādājošo atalgojuma samazinājumu, tostarp – arī pedagogu, šie noteikumi pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi nosaka 250 latu apmērā. Pedagogiem papildus tiks maksāts par klases audzināšanu, rakstu darbu labošanu, gatavošanos mācību stundām un individuālo darbu ar skolēniem. Pedagogu darba kvalitātes stimulēšanai piemaksu par darba kvalitāti varēs noteikt līdz 7% apmērā no attiecīgās izglītības iestādes pedagogu darba algas fonda.

Saskaņā ar „Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem zemāko mēneša darba algas likmi noteiks attiecīgā novada vai republikas pilsētas pašvaldība.

Šobrīd ar MK noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” var iepazīties MK mājaslapā, pēc noteikumu publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, tie būs pieejami IZM mājaslapā, sadaļās „Pedagogiem” un „Normatīvie akti”.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv