Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Apstiprināti noteikumi par putnu gripas uzliesmojuma draudu novēršanas kārtību

Publicēts 2007-03-13 15:13:21

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrija (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikums par putnu gripas uzliesmojuma draudu novēršanas kārtību. Tajā paredzēti veicamie drošības pasākumi mājputnu novietnēs saistībā ar putnu gripas uzliesmojuma draudiem, kā arī noteikti dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumi.

Noteikumos teikts, ka par aizdomām par mājputnu vai savvaļas putnu saslimšanu ar putnu gripu ir nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoriem vai PVD teritoriālās struktūrvienības darbiniekiem. Tāpat attiecīgās amatpersonas jāinformē, ja mājputnu novietnē audzētiem mājputniem vairāk kā divas dienas dējība samazinājusies par pieciem un vairāk procentiem, ja vairāk kā par divdesmit procentiem mājputnu samazinājusies barības vai ūdens patēriņš, kā arī, ja mājputnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz trīs procentus un vairāk.

Mājputnu īpašnieks nedrīkst pieļaut tiešu vai netiešu mājputnu kontaktu ar savvaļā mītošiem putniem, bet, jo īpaši- ar ūdensputniem. Mājputnu īpašniekam mājputni jātur slēgtā telpā. Ja tas nav iespējams - tiek nodrošināta mājputnu turēšana norobežotā teritorijā, kur nevar iekļūt savvaļas putni. Turot mājputnus slēgtā telpā, jārūpējas, lai savvaļas putni nepiekļūtu barībai, kas paredzēta mājputniem, kā arī nedrīkst mājputnus dzirdīt ar ūdeni no vaļējām ūdenstilpnēm, kas pieejamas savvaļas putniem. Noteikts, ka dažādas sacensības, izstādes, tirgi, gadatirgi un cita veida pasākumi ar mājputnu vai savvaļas putnu piedalīšanos var tikt rīkoti tikai slēgtās telpās.

Visu šo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks PVD. Paredzēts, ka noteikumi būs spēkā no 2007.gada 15.marta līdz 2007.gada 15.maijam. Zemkopības ministrija šo noteikumu projektu virzīja apstiprināšanai valdībā steidzamības kārtā, jo Latvijas teritorijā esošo mājputnu veselība ir apdraudēta līdz ar migrējošo savvaļas putnu pārceļošanu no infekcijas skartajām valstīm.

Zemkopības ministrija aicina visus iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus un neaizskart ar rokām aizdomīgus mājputnus vai savvaļas putnus, izvairīties no tieša kontakta ar slimiem vai beigtiem putniem, kā arī rūpīgi ievērot higiēnas prasības.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Putnu gripa;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv