Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Apstiprināti pirmie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projekti

Publicēts 2009-06-18 13:33:37

Samazināt palielināt tekstu

17.06.2009

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (BEMVA) ir apstiprinājusi pirmos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projektus.

Kopumā pirmajā kārtā apstiprināti 16 projektu iesniegumi, no tiem 5 ir SIA „Sun Energy Baltic” sagatavotie projekti par SIA „Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekoto deviņstāvu māju siltumnoturības uzlabošanu.

Pirmajā atlases kārtā, no š.g. 14.maija līdz 15.jūnijam BEMVA 3.4.4.1. aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” tika iesniegti 17 projekta iesniegumi. No iesniegtajiem projekta iesniegumiem viens tika noraidīts, bet 16 apstiprināti ar nosacījumu, t.i., projekta iesniedzējiem 30 darba dienu laikā projekta iesniegumā jāveic precizējumi saskaņā ar aģentūras norādījumiem.

Informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiks publicēta aģentūras mājas lapā internetā http://esfondi.bema.gov.lv/ (Sadaļā „Aktivitātes”) divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju. Turpat var arī iepazīties ar speciālistu sagatavoto informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām projektu iesniedzēju sagatavotajos projektu iesniegumos.

Jāpiebilst, ka ir sākusies projektu pieņemšanas ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" 3. kārtai.

Jau ziņots, ka ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 16 634 764,16 latu. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 100 000 latiem, nepārsniedzot 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kvadrātmetru.

Nākamo atlases kārtu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi: 3. atlases kārtai no 2009. gada 16.jūnija - 2009. gada 16.jūlijam (ieskaitot), 4. atlases kārtai no 2009. gada 17.jūlija - 2009. gada 17.augustam (ieskaitot).

Papildu informācija u.c. saistošie dokumenti http://esfondi.bema.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv