Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Apstiprināts Zivsaimniecības nozares Nacionālais stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam

Publicēts 2007-04-10 13:40:01

Samazināt palielināt tekstu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Zivsaimniecības nozares nacionālo stratēģisko plānu 2007.- 2013.gadam. Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā ir ietverti visi nozares attīstības virzieni un plānotās aktivitātes, un tā galvenais mērķis ir zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējas nākamajām paaudzēm un zivsaimniecībā iesaistīto cilvēku pārticība.

Plānā noteikts, ka Latvijai 2007.-2013.gadam kopumā zvejniecībai, akvakultūrai, iekšējo ūdeņu zvejai un zivju apstrādei un tirdzniecībai, kā arī nozarē iesaistīto cilvēku spēju un zivsaimniecības reģionu attīstībai būs pieejami 117,2 miljoni latu. No Eiropas Zivsaimniecības fonda Latvijai būs pieejami 87,9 miljoni latu, bet valsts budžeta atbalsts fonda pasākumu īstenošanai būs 29,3 miljoni latu.

Īstenojot plānu, iecerēts palielināt nozvejas apjomus un saražotās produkcijas apjomu uz vienu zvejniecībā strādājošo, bet līdz 2013.gadam par 12,45 tūkstošiem latu gadā būtu jāpalielina saražotā produkcija, rēķinot uz vienu zivju apstrādē strādājošo. Savukārt par 45,3% vairāk plānots realizēt akvakultūras produkcijas apjomu līdz 2013.gadam, proti, palielināt līdz 750 tonnām. Tāpat iecerēts palielināt modernizētu zivju izkraušanai piemērotu ostu un piestātņu skaitu.

Stratēģiskā plāna darbības virzienus - zvejniecību, akvakultūru, iekšējo ūdeņu zveju, zivju apstrādi un tirdzniecību, zivsaimniecības nozares pārvaldību, kā arī nozarē iesaistīto cilvēku spēju un teritoriju attīstību - līdzfinansēs gan Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), gan valsts.

Savukārt pamatojoties uz stratēģisko plānu, Zemkopības ministrija izstrādās rīcības programmu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam, kurā detalizēs attiecīgo pasākumu un aktivitāšu realizācijas nosacījumus.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv