Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Aptauja: darba devēji atzinīgi novērtē sadarbību ar NVA

Publicēts 2009-07-22 14:01:27

Samazināt palielināt tekstu

21.07.2009

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2009.gada 15.aprīļa līdz 2009.gada 15.maijam veica darba devēju aptauju, lai izvērtētu darba devēju viedokli par sadarbību ar NVA un aģentūras piedāvātiem pakalpojumiem. Kopumā bija aptaujāti 2500 darba devēji, no kuriem 41% aptaujas dalībnieku norādīja, ka iepriekš jau sekmīgi bija sadarbojušies ar NVA. Kopumā 94,4% darba devēju NVA sadarbības prasmi novērtējuši pozitīvi, 5,5% -apmierinoši un tikai 0,1% - negatīvi. Aptaujas dati liecina, ka visaktīvāk ar NVA sadarbojas Rīgas un Vidzemes darba devēji, šajos reģionos sadarbību ar NVA apliecinājuši vairāk nekā 60 % respondentu.

Darba devēju vispieprasītākais NVA pakalpojums ir vakanču reģistrēšana un darbinieku meklēšana, šo pakalpojumu izmantoja 34,6% aptaujāto. Atzinīgi darba devēji novērtē sadarbību algoto pagaidu darbu, subsidētās nodarbinātības (pasākumi noteiktām personu grupām) un skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā. Darba devēji pauda savu ieinteresētību arī tādos NVA pakalpojumos kā juridisko konsultāciju saņemšana, bezdarbnieka apmācība darba devējam vajadzīgajā profesijā, praktiskā apmācība pie darba devēja un citos. 16% no aptaujātajiem uzņēmējiem norādījuši, ka viņus neinteresē sadarbība ar NVA.

Sadarbību ar  NVA visos aktīvajos nodarbinātības  pasākumos darba devēji novērtējuši pārliecinoši pozitīvi. Piemēram, Algotos pagaidu darbus pozitīvi novērtēja 95% un apmierinoši – 4% aptaujāto darba devēju; Pasākumus noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbība): pozitīvi – 91%, apmierinoši – 8% respondentu; Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu: pozitīvi – 88%, apmierinoši 11%; apmācību pie darba devēja: pozitīvi – 83%, apmierinoši -13% u.t.t.

Likumsakarīgi, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā tikai 2,4% aptaujāto darba devēju izmantoja iespēju ar Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantu starpniecību piesaistīt darbiniekus no citām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Darba devēju aptauja uzrādīja augstu NVA mājas lapas apmeklējumu – to bija izmantojuši 51% respondentu, visbiežāk meklējot informāciju par NVA pakalpojumiem un situāciju darba tirgū. Darba devējus interesēja arī NVA mājas lapā publicētās izmaiņas likumdošanā, ziņas par iepirkumiem, vakances un cita informācija.

Diemžēl pagaidām vēl neliela daļa darba devēju izmanto iespēju nepieciešamos darbiniekus meklēt ar NVA  CV/vakanču portāla starpniecību, taču jāņem vērā, ka šādu iespēju NVA darba devējiem piedāvā tikai nepilnu gadu. Kā zināms, kopš februāra NVA mājas lapā (www.nva.gov.lv) pieejams CV/Vakanču portāls, kas aptver visus Latvijas reģionus un vistiešākajā veidā paredz NVA misijas – būt par partneri darba devējiem un darba ņēmējiem - realizēšanu elektroniskā vidē, piedāvājot darba devējam publicēt vakanci, bet darba meklētājam – savu CV.

NVA direktore B.Paševica:  "Nodarbinātības valsts aģentūra regulāri analizē savas darbības efektivitāti un pēta darbinieku profesionālismu, veicot gan bezdarbnieku un darba meklētāju, gan darba devēju aptaujas. Esam gandarīti, ka darba devēji, ar kuriem mēs sadarbojamies, NVA uzskata par labu un stabilu partneri, augsti novērtē mūsu darbinieku sadarbības prasmi un plāno arī turpmāk sadarboties ar aģentūru. Šā brīža ekonomiskajā situācijā, kad aģentūra spiesta strādāt samazināta finansējuma un kapacitātes apstākļos, ir īpaši svarīgi darīt visu iespējamo un reizēm pat neiespējamo, lai neciestu pakalpojumu kvalitāte. Izvērtējot darba devēju aptaujas rezultātus, jāsecina, ka NVA jāturpina iesaistīt sadarbībā jauni darba devēji, viņu ieinteresēšanai izmantojot labās prakses piemērus ar jau esošajiem sadarbības partneriem, plašāk jāinformē par tām priekšrocībām un ieguvumiem, ko darba devēji gūst, reģistrējot brīvās darba vietas NVA un meklējot vajadzīgos darbiniekus ar mūsu palīdzību, jāpopularizē NVA jaunais CV/vakanču portāls un iespējas, ko darba devējiem piedāvā Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls (EURES)."

Jāpiebilst, ka NVA speciālisti, apzinoties klientu un sadarbības partneru aptaujas nozīmīgumu NVA turpmākās darbības plānošanā un attīstībā, kā arī ņemot vērā to, ka līdzekļu šādu pētījumu veikšanai aģentūrai nav, aptaujas veic un to rezultātus apkopo ar pašu spēkiem un entuziasmu. Jaunākā darba devēju aptauja tika īstenota elektroniski un telefoniski.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv