Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Ar struktūrfondu atbalstu pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti

Publicēts 2008-02-21 12:13:41

Samazināt palielināt tekstu

Lai paplašinātu un padarītu pieejamākus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) ar struktūrfondu palīdzību plāno ieviest jaunus sociālā atbalsta pasākumus un pilnveidot pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.

To paredz šodien, 21.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta noteikumu projekti par Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātēm "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" un "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos", kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas aktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem". Noteikumi vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Pilnveidojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu, līdz 2010.gadam paredzēts izstrādāt sociālo pakalpojumu, t.sk., alternatīvas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, attīstības programmas katrā plānošanas reģionā. To izstrādes gaitā reģionos izpētīs esošo sociālo pakalpojumu piedāvājumu un analizēs iedzīvotāju vajadzības, tādējādi, nosakot kādi sociālie pakalpojumi attiecīgajos reģionos ir nepieciešami. Pēc programmu izstrādes būs pieejams struktūrfondu atbalsts sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu praktiskai ieviešanai.

Lai uzlabotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, plānots ieviest jaunas sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, kā arī attīstīt zīmju valodu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, bet cilvēkiem ar redzes traucējumiem nodrošināt apmācītu suņu – pavadoņu pieejamību.

Savukārt, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu infrastruktūru cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar ERAF atbalstu reģionos paredzēts izveidot 4 specializētās darbnīcas. No tām 2 darbotos Latgales plānošanas reģionā un pa 1 Rīgas un Kurzemes plānošanas reģionos. Tāpat iecerēts uzlabot vides pieejamību 6 rehabilitācijas un dienas centros. Bet cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem plānots izveidot 2 sociālās rehabilitācijas centrus.

Visi noteikumu projekti nosaka prasības, kādām jāatbilst projekta iesniedzējam, projektu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī nosacījumus projektu īstenošanai. Projektiem pievienota arī projektu iesnieguma veidlapas.

Iepriekšminētajām aktivitātēm laikā no 2008. līdz 2013.gadam paredzēti 4,4 miljoni latu no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 1,13 miljoni latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

LM prognozē, ka minēto pasākumu īstenošana varētu tikt uzsākta 2008. gada otrajā pusē.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008.līdz 2013.gadam ar 22 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv