Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Ārlietu ministrija konsultācijās ar Baltkrieviju pārrunā Daugavas piesārņojuma jautājumu

Publicēts 2007-04-04 10:48:02

Samazināt palielināt tekstu

3. aprīlī Minskā notika Latvijas un Baltkrievijas Ārlietu ministriju konsultācijas. Puses pārrunāja ar Daugavas piesārņojumu saistītos jautājumus. Valsts sekretāra vietnieks Edgars Skuja informēja Baltkrievijas pusi par piesārņojuma rezultātā nodarītā kaitējuma novērtēšanu un Latvijas puses gatavību pieprasīt kompensāciju. Viņš uzsvēra nepieciešamību paplašināt līgumtiesisko bāzi, lai novērstu un veiksmīgi risinātu līdzīgas situācijas nākotnē, tostarp, noslēgt tehnisko protokolu "Par informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas Vides ministriju un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministriju ekoloģiskas krīzes situācijās", kā arī daudzpusējo nolīgumu "Par Daugavas / Zapadnaja Dvina baseina ūdens resursu izmantošanu un aizsardzību".

Vienlaikus valsts sekretāra vietnieks atzinīgi novērtēja Baltkrievijas puses rīcību informējot Latvijas atbildīgos dienestus par avāriju, kā arī labo sadarbību abu valstu speciālistu starpā.

Konsultāciju gaitā puses pārrunāja citus divpusējās sadarbības un starptautiskās politikas jautājumus. Edgars Skuja informēja Baltkrievijas diplomātus par nesen noslēgto Latvijas un Krievijas robežlīgumu. Puses izteica vēlmi pilnīgu Latvijas - Baltkrievijas robežas demarkāciju pabeigt līdz šī gada beigām. Tika apspriesta tirdznieciski-ekonomiskā sadarbība, sadarbība investīciju piesaistē un tranzīta jautājumos.

Puses pārrunāja arī Baltkrievijas un Eiropas Savienības (ES) attiecības. Edgars Skuja izteica cerību, ka Baltkrievija izmantos šī brīža iespēja uzsākt dialogu ar ES un atzīmēja, ka ES- Baltkrievijas sadarbībai ir jābalstās uz kopējām Eiropas vērtībām.

Latvijas delegāciju vadīja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edgars Skuja, Baltkrievijas delegāciju – Baltkrievijas ārlietu ministra vietnieks Valērijs Voroņeckis. Sarunas notika lietišķā un atklātā gaisotnē.

www.mfa.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Daugava;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv