Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Atalgojuma izmaiņas gada laikā skārušas 97% privātā sektora darbinieku

Publicēts 2009-09-05 22:59:05

Samazināt palielināt tekstu

02.09.2009

Fontes ikgadējā Vispārējā atalgojuma pētījuma rezultāti liecina, ka salīdzinot ar straujo atalgojuma pieaugumu iepriekšējos gados, šogad atalgojuma izmaiņu tendence Latvijas privātajā sektorā ir negatīva, taču ne viennozīmīga. 29% darbinieku, kuri veic līdzīgus pienākumus kā iepriekš, gada kopējais atalgojums, salīdzinot ar 2008.gadu, ir pieaudzis. Viennozīmīgi – visos atalgojuma griezumos - vidēji atalgojums ir audzis tiem darbiniekiem, kuri ieņem amatus ar Baltijas un starptautisku atbildību.

Gada kopējā alga ir palikusi nemainīga tikai 3 % darbinieku, pieaugusi 29%, bet samazinājusies lielākajai daļai - 68 % darbinieku.

„Šodien runāt tikai par vidējām algu izmaiņām būtu līdzīgi kā runāt par vidējo pacientu temperatūru slimnīcā. Tas nav īsti pareizi, jo nerada priekšstatu par kopējo ainu. Privātajā sektorā ir mainījies ne tikai atalgojums un tā struktūra, bet arī darbinieku skaits. Šogad vērojamais algu pieaugums, lielākoties, ir balstīts uz vēlmi un nepieciešamību noturēt atslēgas cilvēkus un darbiniekus ar labāko sniegumu, kā arī atjaunot iekšējo taisnīgumu, kad par līdzīgu pienākumu veikšanu dažādiem darbiniekiem tika maksātas atšķirīgas algas,” skaidro Inga Bērziņa, SIA Fontes Vadības konsultācijas Pētījumu grupas vadītāja.

„Vispārējās tendences uzrāda nelielu atalgojuma samazinājumu kopumā, taču ir jāņem vērā citi nozīmīgi lēmumi, kurus uzņēmumi pieņēma, lai varētu saglabāt konkurētspējīgu atalgojumu, piemēram, būtisks darbinieku skaita samazinājums, atvieglojumu un labumu samazinājums, darba slodzes maiņa. Daļa uzņēmumu šajā gadā veica atalgojumu palielinājumu vēsturisko tendenču dēļ, īpaši organizācijas ar ārvalstu kapitālu, kuras tradicionāli budžetēšanu veica agrā rudenī, kad ekonomikas lejupslīde tikai sāka iezīmēties. Šajā budžetēšanas periodā lēmumi būs piesardzīgāki,” uzsver  Inga Bērziņa.

Pēdējo 12 mēnešu laikā 67% privātā sektora uzņēmumu darbinieku skaitu samazināja, 24% - palielināja, bet 9% organizāciju saglabāja to nemainīgu.

Lielākajā daļā organizāciju (45%), kurās darbinieku skaits tika samazināts, samazinājums bija lielāks par 20%, savukārt, par 10-20% darbinieku skaitu samazināja 28% organizāciju. Darbinieku skaita samazinājums mazāk par 10% ir bijis 27% organizāciju.

Mēneša un gada pamatalga 2009.gadā Latvijā ir samazinājusies vidēji attiecīgi par -1.8% un -2.8% (salīdzinot noteiktās pamatalgas 2008.gada jūnijā un 2009.gada jūnijā), tiem pašiem darbiniekiem veicot līdzīgus pienākumus kā gadu iepriekš. Gada kopējā atalgojuma kritums, iekļaujot izmaiņas gada prēmijās par pēdējo periodu, ir bijis visstraujākais, Latvijā sasniedzot vidēji -7.2%, Rīgā vidēji -7.3% .

2009.gadā straujākas pamatalgas izmaiņas bijušas jaunākajiem speciālistiem un strādniekiem, pirmā un vidējā līmeņa vadītājiem un speciālistiem. Šajās darbinieku grupās darba alga iepriekšējos gados auga visstraujāk.

Fontes 2009.gada pētījuma izlasi veido vairāk kā 220 uzņēmumu, kuros kopā nodarbināti ap 50 000 cilvēku. Fontes ir dibināts 1996. gadā un šobrīd ir vadošā konsultāciju kompānija Latvijā, kas piedāvā augstākā līmeņa vadītāju atlasi un risinājumus vispārējā vadībā.

Par pētījuma metodoloģiju un izmantoto terminoloģiju:

Atalgojuma pētījuma pamatā ir Fontes izstrādāta atalgojuma izpētes metode, kas balstīta uz visaptverošu organizāciju atalgojuma politikas analīzi un dažādu amatu atalgojuma salīdzināšanu amatu saimēs, kā arī saimju atsevišķos līmeņos, kas ir viena no starptautiski atzītām amatu klasificēšanas un salīdzināšanas metodēm.

Mēneša pamatalga: Bruto mēneša pamatalga, kas ir fiksēta darba līgumā. Mēneša pamatalga neietver sevī kompensāciju par neregulārām virsstundām vai par darbu naktī, atvaļinājuma pabalstu, kompensācijas vai piemaksas par darba izpildi.

Mēneša kopējā alga: Mēneša pamatalga plus vidējais mēneša un ceturkšņa prēmiju/piemaksu apjoms par vienu mēnesi (aprēķināts vidējais apjoms pēdējos 6 mēnešos).

Gada pamata alga: mēneša pamata alga reiz 12 plus fiksētās/garantētās pusgada un gada prēmijas par pēdējo finanšu gadu, kuras tiek maksātas neatkarīgi no organizācijas mērķu izpildes.

Gada kopējā alga: Bruto kopējā gada alga, kas iekļauj gan pamatalgu, gan fiksētās, gan mainīgās mēneša, ceturkšņa, trimestra, pusgada un gada prēmijas/piemaksas.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv