Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Atbalstam novadu izaugsmes sekmēšanai tiks veidota jauna ES fondu aktivitāte ar 9,5 miljonu latu finansējumu

Publicēts 2009-07-22 14:10:39

Samazināt palielināt tekstu

21.07.2009

Atbalstam novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai būs pieejams papildus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums.
 
Otrdien, 21.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna priekšlikumu ES fondu darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” izveidot pasākumu „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” un aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, nosakot publisko finansējumu 9 484 399 latu apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8 061 739 lati un nacionālais publiskais finansējums 1 422 660 lati).

Aktivitātes mērķis ir veicināt novadu nostiprināšanos, sniedzot atbalstu to attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanai, saskaņā ar novadu attīstības programmām.

„Novadu attīstībai maksimāli ir jānovirza Eiropas fondu līdzekļi, īpaši laikā, kad samazinās pašvaldību budžeta ieņēmumi un valsts investīciju apjoms pašvaldībām. Piesaistot struktūrfondu finansējumu pašvaldībām prioritāru infrastruktūras objektu sakārtošanai, tiks veicināta uzņēmējdarbības aktivitāte un saglabātas darbavietas, kas savukārt vairos pašvaldību ieņēmumus,” uzsver E.Zalāns.

Līdzīgi kā pilsētvides programmā, kur 209 miljoni latu ir pieejami 16 pilsētām, arī jaunajā aktivitātē tiek plānots, ka pašvaldības pašas, balstoties uz izstrādātām un sabiedrībā izdiskutētām attīstības programmām, noteiks tās prioritātes, kurām novirzīt ES fondu atbalstu.

Valdība otrdien arī atbalstīja priekšlikumu novirzīt Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” publisko finansējumu 9 484 399 latu apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8 061 739 lati un nacionālais publiskais finansējums 1 422 660 lati).

Finansējums jaunajām ES fondu aktivitātēm iegūts no līdzekļiem par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanu. Vienošanos par finansējuma sadali panāca Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Ekonomikas ministriju un Vides ministrija.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv