Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Atbalstīs lauksaimniekus cīņā par inflācijas samazināšanu valstī

Publicēts 2007-04-23 13:37:41

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija izveidojusi darba grupu, lai sadarbībā ar biedrības "Zemnieku Saeima" (ZS) un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjiem izstrādātu grozījumus inflācijas apkarošanas likumprojektos. "Inflācijas apkarošanas plāns valstiski ir ļoti svarīgs, taču ir dažas nianses, kas lauksaimnieku darbību var ietekmēt nevēlami, un tālab tās ir jānovērš," norāda darba grupas vadītāja zemkopības ministra padomniece Inese Matvejeva.

ZM speciālisti ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem pirmajā tikšanās reizē diskutēja par nepieciešamajām izmaiņām inflācijas samazināšanas plānā un vienojās, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā", pieaicinot grozījumu sagatavošanas procesā arī ZM, ZS un LOSP pārstāvjus.

Eksperti vienojās par priekšlikumu uz lauksaimniekiem neattiecināt tos punktus inflācijas samazināšanas plānā, kas paredz diferencēt nodevas apjomu par nekustāmā īpašuma reģistrēšanu Zemesgrāmatā atkarībā no īpašumu skaita. Tāpat nevajadzētu piemērot punktu, kas paredz palielināt valsts nodevu par ķīlas tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā un to diferencēt atkarībā no kredītņēmēja, hipotēku skaita un kredītlīguma summas. Šobrīd likumprojektā paredzētie punkti sarežģī lauksaimniekiem kredītatmaksu un kredītu saņemšanu, tādējādi ierobežojot viņu iespējas paplašināt un attīstīt savu saimniecību, kā arī ražošanu.

Tāpat tikšanās laikā ir ierosināts veikt izmaiņas grozījumos likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli", paredzot, ka uz lauksaimniekiem nevajadzētu attiecināt punktu, kas paredz ar nodokli aplikt ienākumus no nekustāmā īpašuma pārdošanas, kas pārdevēja īpašumā ir bijis mazāk par 3 gadiem un nav bijis tā pamata dzīvesvieta.

Lai pārstāvētu lauksaimnieku intereses, Zemkopības ministrija, ņemot vērā LOSP un ZSA priekšlikumus, aicinās Finanšu ministriju veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos par labu lauksaimniekiem. Tāpat ZM sagatavos priekšlikumus grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" iesniegšanai Saeimā.

ZM speciālisti un lauksaimnieku organizācijas vienojās atkārtoti tikties, lai turpinātu izstrādāt nepieciešamos kritērijus inflācijas samazināšanas plāna atsevišķiem punktiem un tie būtu atbilstoši lauksaimnieku interesēm.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zemnieku saeima; Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv