Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Atbalsts jaunajiem zemniekiem un daļēji naturālajām saimniecībām tiks saglabāts

Publicēts 2007-04-11 09:07:01

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka arī turpmāk tiks saglabāti Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumi "Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšana" un "Atbalsts jaunajiem zemniekiem", kaut arī atsevišķi sabiedrisko organizāciju pārstāvji pauduši viedokli, ka šie pasākumi esot nelietderīgi.

"Pasākumi "Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšana" un "Atbalsts jaunajiem zemniekiem" joprojām ir aktuāli gan jaunajiem zemniekiem, gan tiem, kuri vēlas pretendēt uz daļēji naturālo saimniecību atbalstu. Turklāt abi pasākumi ir ZM risinājums, kā Eiropas Komisijas papildus valsts tiešo maksājumu (PVTM) reformas kontekstā rast iespējas atbalstīt jaunos zemniekus," informē ZM valsts sekretāre Dace Lucaua. "Atbalsts jaunajiem zemniekiem ir nepieciešams, lai jaunās zemnieku saimniecības veidotos un attīstītos arī turpmāk, turklāt tas ir cieši saistīts ar atbalsta programmu "Agrā pensionēšanās", kas paredzēta gadījumiem, kad saimniecība tiek nodota īpašumā personai, kura uzsāk darbību lauksaimniecībā. Turpināt atbalstīt jaunos zemniekus, ir svarīgi arī tāpēc, ka tādējādi laukos tiks veicināta jaunu un izglītotu lauksaimnieku darbību," norāda Dace Lucaua.

Arī pasākums "Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšana" joprojām ir nepieciešams, jo ZM pozīcija ir balstīta uz pārliecību, ka Latvijā ir jāturpina līdzšinējā lauksaimnieciskās ražošanas stimulēšana ar mērķi, lai pēc iespējas lielāks skaits zemnieku no patērētājiem kļūtu par ražotājiem, kuri pamatienākumus gūst no lauksaimnieciskās ražošanas ar iespēju tajā pašā laikā arī pārprofilēt savu darbību laukos. Latvijā joprojām ir daudz iespēju ražot nišu lauksaimniecības produktus, kuru ražošanai nav nepieciešamas lielas lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības vai finansiāli ietilpīgas investīcijas. Līdz šim ir daudz realizētu projektu, kuros lauksaimnieki veiksmīgi ir pārstrukturizējuši savu darbību. Lai nākošajā periodā uzlabotu pasākuma efektivitāti, ZM ir veikusi izmaiņas pasākuma nosacījumos.

ZM turpinās līdzšinējo lauksaimnieciskās ražošanas stimulēšanu , tā uzskata, ka papildus valsts tiešo maksājumu reformas dēļ minētie divi pasākumi pašlaik ir vēl vairāk nepieciešami. Savukārt konkurētspējas attīstībai LAP pirmajā asī ir atvēlēti līdz pat 50% no esošā finansējuma, – tāda jau kopš stratēģijas izstrādes sākuma ir bijusi ZM vienošanās ar lauksaimniecības organizācijām.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv