Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai varēs saņemt vairāk nozarēs

Publicēts 2009-08-13 17:41:10

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Lai samazinātu administratīvo slogu un būtiski atvieglotu atbalsta saņemšanas kārtību, noteikumu projektā atcelta prasība par līguma slēgšanu atbalsta saņemšanai. Turpmāk atbalsta pretendentam nebūs jāierodas Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai noslēgtu līgumu par atbalsta saņemšanu, bet tas uzreiz pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās varēs sākt projekta īstenošanu.

Izvērtējot tirgus situāciju un ekonomikas attīstību Latvijā, papildināts nozaru saraksts, kurās konkrēto pasākumu atļauts īstenot, kā arī palielināta vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa jaunu mikrouzņēmumu radīšanas un esošo uzņēmumu attīstības aktivitātēs.

Tāpat noteikumos izdarīti redakcionāli grozījumi, kas attiecas uz atbalsta saņemšanas nosacījumiem, attiecināmo izmaksu kategorijām, iesniedzamajiem dokumentiem un atsaucēm uz citiem tiesību aktiem.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv