Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Atcelta tūrisma komersantu reģistrācija tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē

Publicēts 2009-07-05 13:38:40

Samazināt palielināt tekstu

03.07.2009

Izvērtējot dažādas administratīvās prasības komersantiem (t.i. administratīvo slogu)  un to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un komersantu darbību, Ekonomikas ministrija regulāri veic izmaiņas normatīvajos aktos, lai mazinātu vai atceltu tās prasības, kas vairāk apgrūtina uzņēmējdarbības veikšanu, nekā dod gaidīto efektu (ieguvumus).

Analizējot uzņēmējdarbības nosacījumus tūrisma nozares komersantiem un optimizējot Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbu, pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas no šī gada 1.jūlija atcelta prasība tūrisma komersantiem ik gadu reģistrēties tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāze tika izveidota 2002.gadā, lai vienkopus apkopotu informāciju par visiem Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (tūrisma aģentūrām, tūrisma operatoriem, komplekso pakalpojumu sniedzējiem, tūristu mītnēm un tūrisma informācijas sniedzējiem).
Izvērtējot izveidotās sistēmas efektivitāti, datu bāzes uzturēšanai nepieciešamos resursus (gan cilvēku, gan finanšu) un analizējot sabiedrības pieprasījumu pēc šādas informācijas, tika nolemts atteikties no šādas iniciatīvas, tādējādi gan mazinot administratīvo slogu komersantiem, gan samazinot valsts budžeta izdevumus.

Pēc Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas ierosinājuma un lai nodrošinātu  kontroli par patērētāju tiesību aizsardzību ievērošanu, piedāvājot un saņemot kompleksos tūrisma pakalpojumus, Ekonomikas ministrija uzsākusi darbu pie  tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru reģistrēšanās kārtības izstrādes. Plānots, ka šāda reģistra izveidei tiks izmantota jau iepriekš izveidotā datu bāze (t.i. nebūs vajadzīgi papildu finanšu resursi), to pielāgojot jaunajai kārtībai.

Šī gada 1.jūlijā stājās spēkā Ekonomikas ministrijas izstrādātais 2009.gada 12.jūnija likums „Grozījumi Tūrisma likumā” ("LV", 97(4083), 26.06.2009.), kurš, atbilstoši veiktajai reorganizācijai valsts aģentūrā „Tūrisma attīstības valsts aģentūra”, precizē tās kompetenci. Vienlaikus ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1017 „Noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi”, kas noteica kārtību, kādā izveido datu bāzi un veic komersantu un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju tajā. Līdz ar to sākot ar 1.jūliju komersantiem vairs nav jāreģistrējas minētajā datu bāzē.

Likums paredz, ka Ministru kabinets nosaka tikai tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru reģistrēšanās kārtību tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru datu bāzē. Ekonomikas ministrija šobrīd veido darba grupu, kas izstrādās minēto kārtību.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv