Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Atvieglo pieteikšanās kārtību pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”

Publicēts 2009-11-09 11:35:48

Samazināt palielināt tekstu

03.11.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”””.

Noteikumu projekts sagatavots, izvērtējot iespējas vienkāršot atbalsta saņemšanas nosacījumus un samazināt administratīvo slogu gan atbalsta saņēmējiem, gan administrējošām institūcijām.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk pretendentam vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un projekta īstenošanu varēs uzsākt uzreiz pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu stāšanās spēkā.

Lai stimulētu ekonomisko aktivitāti laukos, zemes darbiem dīķu izveidošanai vai esošo dīķu paplašināšanai komercdarbībai akvakultūras nozarē, publiskā atbalsta apmērs ir palielināts no 30 % līdz 40 %.

Tāpat, pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas vienkāršo un precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv