Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Atvieglo pieteikšanās kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Publicēts 2009-10-28 01:22:50

Samazināt palielināt tekstu

27.10.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.

Noteikumu projekts sagatavots, izvērtējot iespējas vienkāršot atbalsta saņemšanas nosacījumus un samazināt administratīvo slogu gan atbalsta saņēmējiem, gan administrējošām institūcijām.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk pretendentam vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un projekta īstenošanu varēs uzsākt uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

Savukārt, lai LAD spētu kontrolēt projekta realizāciju, papildus noteikumos tiek iekļautas prasības, ka atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un saimnieciskās darbības rādītājiem.

Turklāt, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējam katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā LAD jāiesniedz pārskatu par darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāro gadu.

Papildus tiek precizēts nosacījums par 8% piemērošanu projekta vispārīgām izmaksām, precizējot un aizvietojot kopējo attiecināmo izmaksu summu ar katras apakšaktivitātes konkrēto izmaksu summu.

Tāpat noteikumos izdarītas izmaiņas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv