Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Baltijā lielākais darbinieku skaita samazinājums privātajā sektorā bijis Latvijā

Publicēts 2009-10-07 17:09:48

Samazināt palielināt tekstu

05.10.2009

67% Latvijas uzņēmumi ir samazinājuši darbinieku skaitu pēdējo 12 mēnešu laikā, liecina Fontes ikgadējais vispārējā atalgojuma pētījums Baltijas valstīs. Igaunijā un Lietuvā samazināts nedaudz vairāk kā pusei uzņēmumu.

„Šodien uzņēmumu strukturālās izmaiņas notiek roku rokā ar darba algu izmaiņām, kas ir kopīga iezīme visām Baltijas valstīm, ir tikai atšķirīga izmaiņu dinamika. Darbinieku skaita izmaiņas daļai uzņēmumu ir ļāvis nodrošināt samērā nelielu atalgojuma samazinājumu kopumā, kas ļauj saglabāt konkurētspējīgu atalgojumu svarīgākiem darbiniekiem. Galvenais darbinieku skaita un atalgojuma izmaiņu cēlonis ir nepieciešamība palielināt konkurētspēju, vai vienkārši izdzīvot,” skaidro Inga Bērziņa, SIA Fontes Vadības konsultācijas Pētījumu grupas vadītāja.

Lielākajā Latvijas uzņēmumu daļā (45%), kurās darbinieku skaits tika samazināts, samazinājums bija lielāks par 20%, savukārt, par 10-20% darbinieku skaitu samazināja 28% organizāciju. Darbinieku skaita samazinājums mazāk par 10% ir bijis 27% organizāciju. Igaunijā un Lietuvā darbinieku skaitu par vairāk kā 20% ir samazinājuši aptuveni ceturtā daļa uzņēmumu.

Mēneša pamatalga (salīdzinot noteiktās pamatalgas 2008.gada jūnijā un 2009.gada jūnijā) ir samazinājusies vidēji par 1.8% un gada kopējā alga 2009.gadā Latvijā vidēji ir samazinājusies par -7.2%, tiem pašiem darbiniekiem veicot līdzīgus pienākumus kā gadu iepriekš. Igaunijā mēneša pamatalga ir vidēji palielinājusies par 1%, bet gada kopējā alga samazinājusies par 2%. Lietuvā šīs pozīcijas ir 2.1 un -0.7.

Latvijas uzņēmēji paredz 3% algu kritumu, lietuvieši uzskata, ka darba algas paliks nemainīgas, bet igauņi 2010 gadā paredz 1,2% kāpumu. Šīs ir pētījuma vidējās tendences, bet tīri praktisks pētījuma pamata uzdevums ir sniegt iespēju pētījuma dalībniekiem saņemt detalizētu un precīzu atalgojuma analīzi pat par katra organizācijas amata atalgojumu.

Fontes 2009.gada pētījuma izlasi Latvijā veido vairāk kā 220 uzņēmumu, kuros kopā nodarbināti ap 50 000 cilvēku. Fontes ir dibināts 1996. gadā un šobrīd ir vadošā konsultāciju kompānija Baltijā, kas piedāvā augstākā līmeņa vadītāju atlasi un risinājumus vispārējā vadībā.

Par pētījuma metodoloģiju un izmantoto terminoloģiju: Atalgojuma pētījuma pamatā ir Fontes izstrādāta atalgojuma izpētes metode, kas balstīta uz visaptverošu organizāciju atalgojuma politikas analīzi un dažādu amatu atalgojuma salīdzināšanu amatu saimēs, kā arī saimju atsevišķos līmeņos, kas ir viena no starptautiski atzītām amatu klasificēšanas un salīdzināšanas metodēm.

Mēneša pamatalga: Bruto mēneša pamatalga, kas ir fiksēta darba līgumā. Mēneša pamatalga neietver sevī kompensāciju par neregulārām virsstundām vai par darbu naktī, atvaļinājuma pabalstu, kompensācijas vai piemaksas par darba izpildi.

Mēneša kopējā alga: Mēneša pamatalga plus vidējais mēneša un ceturkšņa prēmiju/piemaksu apjoms par vienu mēnesi (aprēķināts vidējais apjoms pēdējos 6 mēnešos).

Gada pamata alga: mēneša pamata alga reiz 12 plus fiksētās/garantētās pusgada un gada prēmijas par pēdējo finanšu gadu, kuras tiek maksātas neatkarīgi no organizācijas mērķu izpildes.

Gada kopējā alga: Bruto kopējā gada alga, kas iekļauj gan pamatalgu, gan fiksētās, gan mainīgās mēneša, ceturkšņa, trimestra, pusgada un gada prēmijas/piemaksas.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv