Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Beigušās “Latvenergo” noteiktās kvotas par tiesībām pārdot no saules un vēja saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2009.gadā

Publicēts 2009-07-24 13:08:06

Samazināt palielināt tekstu

Ekonomikas ministrija informē, ka, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 24.feburāra noteikumu Nr.198 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursu (AER), un cenu noteikšanas kārtību” 29.punktu, Ekonomikas ministrija pārtrauc lēmumu izsniegšanu par tiesībām piešķirt komersantam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju saules elektrostacijās un vēja elektrostacijās obligātā iepirkuma ietvaros, jo ir sasniegts publiskā tirgotāja AS „Latvenergo” 2009.gadam noteiktais obligāti iepērkamās elektroenerģijas apjoms no minētajiem atjaunojamiem energoresursiem.

Līdz šī gada 20.jūlijam Ekonomikas ministrija izsniedza 15 lēmumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamo elektroenerģiju, kas saražota vēja elektrostacijās ar jaudu līdz 0,25 MW par kopējo elektroenerģijas apjomu 12 660 MWh. Tāpat, ir izsniegti 4 lēmumi par obligāti iepērkamo elektroenerģiju no vēja elektrostacijām, kuru jauda pārsniedz 0,25 MW par kopējo elektroenerģijas apjomu 245 607 MWh.

Līdz šī gada 20.jūlijam ir izsniegti arī 2 lēmumi, kas nosaka 614 MWh elektroenerģijas iepirkšanu no saules elektrostacijām obligātā iepirkuma ietvaros 2010.gadā.

Ekonomikas ministrija informē, ka komersantiem, kas vēlas pārdot elektroenerģiju, kas saražota izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma ietvaros, ir tiesības no 2010.gada 1.janvāra iesniegt  iesniegumu tiesību iegūšanai pārdot no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, atbilstoši publiskā tirgotāja noteiktajam 2010.gadā iepērkamajam apjomam. Tāpat kā līdz šim, ekonomikas ministrs iesniegumus vērtēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.feburāra noteikumos Nr.198 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursu, un cenu noteikšanas kārtību”  noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem ražotājs var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā.

Papildus informācija atrodama: http://www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv