Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Bezdarbniekiem būs pieejami vairāki atbalsta un motivēšanas pasākumi

Publicēts 2009-07-30 11:10:07

Samazināt palielināt tekstu

28.07.2009

Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu un valsts budžeta (VB) līdzfinansējumu vasaras beigās Latvijā, arī Valmierā, būs pieejami vairāki atbalsta pasākumi bez darba palikušajiem.

Viena no aktivitātēm ir darba praktizēšana pašvaldībā. Bezdarbniekiem būs iespēja strādāt pašvaldības mazkvalificētos darbos – labiekārtošanā, sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbos, meža atjaunošanā, ceļu apkopšanā u.tml. Darba praktizēšanas vietas pašvaldībā tiks veidotas uz 6 mēnešiem, bezdarbnieks pasākumā varēs iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem. Bezdarbniekus, kam beidzies bezdarbnieka pabalsts, darbam pašvaldībā rindas kārtībā norīkos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāle. Par dalību pasākumā tiks piešķirta stipendija 100 latu apmērā.

Jāpiebilst, ka kopējais finansējums no 2009.gada septembrim līdz 2010.gada decembrim darba prakšu nodrošināšanai pašvaldībās no ESF un VB ir 24 miljoni latu. Šajā laika periodā plānots izveidot 27 tūkstošus darba praktizēšanas vietas. Valmieras pilsētā šajā laikā plānots nodarbināt vairāk nekā 400 bez darba palikušos.

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū tiem bezdarbniekiem, kuriem ir ļoti grūti atrast darbu, piemēram, invaliditātes, ļoti zema izglītības līmeņa, kaitīgu ieradumu vai atkarību dēļ, NVA ar ESF atbalstu īstenos bezdarbnieku kompleksos atbalsta pasākumus. Tas būs specifisku atbalsta pakalpojumu kopums: individuālas speciālistu konsultācijas pašapziņas paaugstināšanai un motivēšanai strādāt, individuālas ārstnieciskās konsultācijas personīgu problēmu risināšanai, karjeras plānošanas konsultācijas, ergoterapeita konsultācijas bezdarbniekiem ar invaliditāti, darbam motivējošas un motivāciju stiprinošas grupu nodarbības, sadzīves organizēšana un ierastās vides maiņa, atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, kuri cieš no alkohola vai narkotisko vielu atkarības, ārsta palīdzība, nodarbības līdzatkarības mazināšanai, darba terapija elementāro darba prasmju atjaunošanai vai apguvei un darba prasmju nostiprināšanai u.c. Kompleksos atbalsta pasākumos tiks iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, bezdarbnieki 6 mēnešu laikā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma beigām, bezdarbnieki, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, ilgstošie bezdarbnieki, bezdarbnieki, kas atgriežas Latvijā pēc ilgstošas uzturēšanās ārzemēs, bezdarbnieki ar invaliditāti, t.sk. ar garīga rakstura traucējumiem, bezdarbnieki pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, bezdarbnieki ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vai toksiskām vielām, kā arī bezdarbnieki, kuri nemeklē darbu, bet atbilst bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem.

Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros NVA plāno 2009.gadā sniegt palīdzību 2000 problēmgrupu bezdarbniekiem, savukārt līdz 2013.gadam Kompleksajos atbalsta pasākumos paredzēts iesaistīt 13900 bezdarbnieku visos Latvijas reģionos.

Ar ESF atbalstu bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā šogad ieviesīs jaunu tā saucamo kuponu jeb vaučeru sistēmu, tādējādi profesionālo apmācību padarot efektīvāku un klientam individuālāku. Līdz ar to bezdarbniekiem ar jau iegūtu vai nepabeigtu augstāko izglītību, tiks piedāvāta iespēja apgūt 1.un 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, izmantojot kuponu. Kupona maksimālā summa būs 1000 latu par vienu apgūstamo izglītības programmu. Apmācību laikā cilvēks varēs saņemt arī stipendiju 70 latu apmērā.

Pakalpojumu  piedāvās NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm pēc tam, kad tiks izstrādāta metodika šī pakalpojuma ieviešanai un izveidots izglītības iestāžu reģistrs, ar kurām NVA noslēgs sadarbības līgumu par apmācību kuponu sistēmas pielietošanu.  Ja gadījumā bezdarbnieks izvēlēsies skolu, kas nebūs NVA reģistrā, ar attiecīgo izglītības iestādi tiks slēgts atsevišķs sadarbības līgums. Plānots, ka šis projekts varētu uzsākties šī gada beigās.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv