Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Biedrība „Līdere” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) sagatavojusi priekšlikumus valdībai par mikro un mazo uzņēmumu attīstības veicināšanu

Publicēts 2009-07-17 11:39:29

Samazināt palielināt tekstu

16.07.2009

Biedrība „Līdere” sadarbībā ar LDDK ir sagatavojusi priekšlikumus valdībai par mikro un mazo uzņēmumu uzsākšanas un attīstības veicināšanu. Priekšlikumi sagatavoti balstoties uz veikto aptauju, kuras laikā tika aptaujāti vairāk kā 230 Latvijas mikro un mazo uzņēmumu vadītāji. 

Aptaujā, kas norisinājās no š.g. 1.līdz 15.jūlijam, tika aptaujāti vairāk kā 230 Latvijas mikro un mazo uzņēmumu vadītāji. Rezultāti skaidri parāda dažādus šķēršļus, ar ko jāsaskaras uzsākot uzņēmējdarbību. Kā galvenos uzņēmējdarbību, un īpaši mikro biznesu, bremzējošos faktorus, uzņēmēji min finansējuma trūkumu, nodokļu politiku, administratīvos šķēršļus un praktisko atbalstu, kā arī konsultāciju trūkumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās attīstīšanu.

„Ir jāmaina valsts attieksme, kura pat mazāko uzņēmēju uzskata par slaucamu govi. Katrs mikro uzņēmējs ir izdevīgs no sabiedrības viedokļa, jo pats sev rada darba vietu, neapgrūtinot valsti un sociālo budžetu. Diemžēl valsts, kura cenšas kaut ko iekasēt jau no pirmā nopelnītā un pat nenopelnītā lata, daudziem atņem vēlmi sākt oficiālu uzņēmējdarbību. Domāju, ka valsts šodien atrodas tik grūtā situācijā, ka nav attaisnojumi nekādi nepamatoti šķēršļi mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šajā ziņā mūsu veiktā aptauja un priekšlikumi pasaka valstij priekšā, ko un kā darīt”, uzskata Aiva Vīksna, biedrības „Līdere” valdes priekšsēdētāja.

Savukārt LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle uzsver „Nepārdomāti lēmumi un komunikācija no valdības puses radījusi draudus uzņēmējdarbības aktivitātei, godīgai konkurencei un tiesiskām darba attiecībām. Nedrīkstam pieļaut situāciju, ka enerģiski un idejām bagāti cilvēki novēršas no uzņēmējdarbības, jo neredz attīstības perspektīvas, negūst atbalstu no valsts un prognozējamu uzņēmējdarbības vidi. MVU skaits ir apliecinājums ekonomikas dzīvotspējai, tos spēcinot varam palielināt budžeta ieņēmumus un nemainīt katru pusgadu nodokļu politiku. Aptaujas rezultāti vēlreiz apliecina, ka joprojām MVU darbība ir apgrūtināta. Ekonomikas rīcībpolitikas horizontālai prioritātei jābūt MVU atbalstam. Aktuālākās LDDK biedru no MVU vidus joprojām ir finanšu pieejamība, birokrātisko šķēršļu mazināšana un nodokļu stimulu trūkums. Ņemot vērā, ka MVU ir daudz vieglāk piemēroties mainīgiem apstākļiem un ar radošām idejām kāpināt pieprasījumu. MVU potenciāls ir jāizmanto nodarbinātības un budžeta ieņēmumu palielināšanai.”

Aptaujā saņemtās atbildes ir apkopotas priekšlikumos mikro un mazo uzņēmumu darbības uzsākšanai un attīstībai. Sagatavotie priekšlikumi tiks iesniegti LR Ekonomikas ministrijai. 

Biedrība „Līdere” ir uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kas šogad atzīmēja savas pastāvēšanas sesto gada dienu. Organizācija izveidota, lai veicinātu citu sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā, palīdzētu vairot viņu ticību saviem spēkiem un potenciāli samazinātu sieviešu skaitu bezdarbnieku rindās. Šobrīd organizācijā darbojas teju 50 uzņēmējas Rīgā un 17 uzņēmējas pārstāvniecībā Rēzeknē. Biedrība „Līdere” ir arī viena no pirmajām un sekmīgākajām Ziemeļvalstīs radītās biznesa pieredzes apmaiņas jeb mentoringa idejas ieviesējām Latvijā. Mentorings ļauj jaunajiem uzņēmējiem ātrāk un veiksmīgāk pārvarēt iesākuma šķēršļus. Kopš programmas ieviešanas, kopumā ir notikušas 9 mentoringa programmas uzņēmējiem, kuras katra ilgst vienu gadu. „Līdere” mentoringa programmās kopumā ir piedalījušies vairāk kā 230 uzņēmēji. 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK apvieno 50 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas - nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk kā 33% no Latvijas darbaspēka. LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī. Sīkāka informācija www.lddk.lv   

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Darba devēju konfederācija; Biedrība „Līdere”;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv