Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Brīvprātīgie probācijas darbinieki saņems atlīdzību

Publicēts 2008-04-15 23:02:06

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabinets šodien apstiprināja kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņems atlīdzību. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) speciālisti.

Noteikumi regulēs kārtību un apmēru, kādā brīvprātīgajiem probācijas darbiniekiem tiks segti izdevumi par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu organizēšanu. Brīvprātīgajam probācijas darbiniekiem jāpiedalās dažādos izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar saskarsmes prasmju un konfliktu risināšanas prasmju uzlabošanu, kā arī VPD organizētajās izglītojošās un atbalsta grupu nodarbībās.

Kā to nosaka VPD likums, VPD organizē darbu, pamatojoties uz sadarbības, optimizācijas un sociālās integrācijas principiem. Piesaistot brīvprātīgos probācijas darbiniekus, VPD veicinās sabiedrības iesaistīšanu kriminālsodu izpildē un pilsoniskā sabiedrības nostiprināšanā.

Pašlaik VPD strādā brīvprātīgie darbinieki, kuri par izdevumiem, kas saistīti ar līguma izpildi, nesaņem atlīdzību. Turklāt brīvprātīgie probācijas darbinieki strādā ar probācijas klientiem, kuri atradušies vai atrodas ieslodzījumā, vai tiesāti par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un ik dienas ir pakļauti iespējamām klientu antisociālās uzvedības izpausmēm, piemēram, agresivitāte, naidīgums, neiecietība, neadekvāta rīcība. Notiesātie nereti ir inficēti ar tuberkulozi, AIDS, HIV vīrusu, C hepatītu, tuberkulozi vai citām smagām infekcijas slimībām, kas var būtiski ietekmēt brīvprātīgo probācijas darbinieku drošību un veselību.

Kā teikts noteikumu anotācijā, ja brīvprātīgie probācijas darbinieki saņems atlīdzību par izdevumiem, kas viņiem radušies, izpildot līdzdarbības līgumu. Tas ļaus VPD motivēt cilvēkus iesaistīties sabiedrības drošības sekmēšanā.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā par katru novadīto izlīguma procesu brīvprātīgais saņems atlīdzību – Ls 20, par cita, līgumā paredzēta uzdevuma izpildi, brīvprātīgais mēnesī saņems atlīdzību – ja nostrādājis mazāk par 10 stundām – Ls 10, ja nostrādājis no 10 līdz 20 stundām – Ls 20, ja nostrādājis vairāk par 20 stundām – Ls 25.

VPD veicis aptauju, kurā noskaidrots, cik ilgi brīvprātīgais var veltīt laiku brīvprātīgo darbam. Ņemot vērā arī Eiropas valstu pieredzi, lai veiktu kvalitatīvu brīvprātīgo probācijas darbinieku darbu, VPD nepieciešams piesaistīt un apmācīt 2009. gadā brīvprātīgo darbam 80 cilvēkus, 2010. gadā – 120 cilvēkus.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv