Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Bruņotie spēki sēņotājus un ogotājus lūdz uzmanīties no sprādzienbīstamiem priekšmetiem

Publicēts 2009-07-30 14:09:30

Samazināt palielināt tekstu

Sākoties sēņošanas un ogošanas sezonai, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) lūdz visus sēņotājus un ogotājus atturēties no patvaļīgas militāro poligonu apmeklēšanas un būt uzmanīgiem, atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, lai nepakļautu savu dzīvību briesmām un neaizkavētu militārās aktivitātes poligonos.

NBS aicina visus sēņot un ogot gribētājus izvēlēties drošākus mežus, jo atrašanās militārajos poligonos ir bīstama jebkurā tā vietā – lodes lido vairāku kilometru attālumā no šaušanas vietas, nāvējošas tās var būt pat divu kilometru attālumā no vietas, no kurienes raidītas.

NBS atgādina, ka militārajos poligonos ir aizliegts ieiet un iebraukt bez saskaņošanas ar poligonu administrāciju. Lai arī karavīri pastiprināti uzrauga poligonus, cenšoties nepieļaut sēņotāju un ogotāju iekļūšanu to teritorijā, īpaši kaujas šaušanas zonā, arī cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvību.

Ar Ādažu poligonā noteiktajiem ierobežojumiem var iepazīties uz galvenajiem ceļiem izvietotajos informācijas stendos, kā arī Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

NBS lūdz iedzīvotājus būt uzmanīgiem un atrastos sprādzienbīstamos priekšmetus nekādā gadījumā neaiztikt un nepārvietot. Vieta, kurā minētie priekšmeti atrasti, iespēju robežās jānožogo, jāiezīmē un par atrastajiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem nekavējoties jāziņo tuvākajā Valsts policijas nodaļā vai arī uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telefonu 112.

NBS atgādina, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem par atrastu sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanu nav jāmaksā.

Jāatzīst, ka pēdējo gadu informatīvie pasākumi ir devuši pozitīvus rezultātus, jo ir samazinājies patvaļīgo apmeklētāju skaits, kuru dēļ bieži nācās aizkavēt vai vispār pārtraukt militārās aktivitātes.

Savukārt nav vērojami uzlabojumi atpūtnieku attieksmē pret apkārtējo vidi – joprojām tiek piemēslota Ādažu poligonā esošā valsts nozīmes dabas lieguma „Lieluikas un Mazuikas ezers” apkārtne, tiek bojāti informatīvie stendi un lauztas kustību ierobežojošās barjeras, lai atpūtnieki ar savām automašīnām piekļūtu ezeriem, kas Latvijā ir unikāla dabas aizsardzības teritorija. Tāpēc dabas un tās velšu mīļotāji tiek lūgti ar izpratni izturēties pret noteikto kārtību un ievērot noteiktos ierobežojumus, ar kuriem var iepazīties interneta vietnē „www.adazinatura.lv”.

www.mod.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv