Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Būvdarbu līguma "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cēsīs" parakstīšana

Publicēts 2007-02-21 17:05:31

Samazināt palielināt tekstu

Š.g. 20.februārī, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros starp Cēsu pilsētas SIA "Vinda" un Līgumsabiedrību ar civiltiesisko atbildību "BŪVE – SPECCELTNIEKS – EKO", kuru pārstāvēt pilnvarots Vadošais partneris SIA "Būve Wood line", tika parakstīts būvdarbu līgums "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cēsīs", Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 – 5.16.

Būvdarbu līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 2 799 714,59 EUR. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" Cēsu pašvaldības daļai ir 64,58%, kas šajā Līgumā sastāda vairāk kā 1,532 miljonus EUR.

Noslēgtais būvdarbu līgums ir sadalīts divās kārtās: 1.kārtā tiks veikta kanalizācijas izbūve Poruka ielā (1595m), ūdensvada izbūve Festivāla ielā, Spiediena paaugstināšanas stacijas Cīrulīšu ielā būvniecības darbi un ārējā elektroapgāde, 2.kārtā tiks veikta kanalizācijas izbūve Poruka ielā (1573m), kanalizācijas izbūve Birzes ielā un Vintergravā, ūdensvada izbūve Cīrulīšu, Lauku, Marijas un Līgatnes ielās, Spiediena paaugstināšanas stacijas Cīrulīšu ielā tehnoloģiskie darbi, pārvietojamā dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, ūdensvada izbūve Aldara, Annas, Brieža, Vāveru, Ceriņu, Gaujas, Lenču un Raunas ielās, ūdens skatakas rekonstrukcija. 2.kārtas realizācija tiks uzsākta gadījumā, ja tiks piesaistīts nepieciešamais papildus finansējums.

Pēc visu darbu veikšanas tiks nodrošināta Cēsu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmas atjaunošana un paplašināšana atbilstoši ES un Latvijas Republikas vides aizsardzības prasībām, kā arī nodrošināta Priekuļu pagasta kanalizācijas sistēmas pievienošana Cēsu pilsētas kanalizācijas sistēmai.

Papildus iepriekšminētajam būvdarbu līgumam projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" Cēsu komponentes ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi (līgumu summas bez PVN):
1.Tehniskā palīdzība: Institucionālā attīstība un Centrālā Projekta Ieviešanas Vienība, Kopējā līguma summa – 1 788 150,00 EUR, Cēsu komponentes daļa – 66 698,00 EUR;
2.Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība, Kopējā līguma summa – 2 740 336,00 EUR, Cēsu komponentes daļa – 131 262,09 EUR;
3.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Cēsīs, Līguma summa – 1 608 728,14 EUR;
4.Aprīkojuma piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, Kopējā līguma summa – 235 182,00 EUR, Cēsu komponentes daļa – 29 211,00 EUR.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kohēzijas fonds; Cēsis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv