Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bizness

CEMEX investē vides saglabāšanā un samazina emisijas

Publicēts 2009-06-18 13:21:48

Samazināt palielināt tekstu

17.06.2009

Latvijā uzrādītie ilgtspējīgas darbības rezultāti pārsniedz vidējos rezultātus pasaulē, liecina CEMEX Ilgtspējīgas attīstības ziņojums. Tas bijis iespējams, samazinot kopējo enerģijas patēriņu, palielinot alternatīvo izejmateriālu un kurināmo izmantošanu un investējot modernāko iekārtu ieviešanai ražošanā.

„Pagājušā gadā esam investējuši 100 tūkstošus eiro jaunu telpu izbūvei alternatīvo kurināmo apstrādei, šobrīd efektīvāko filtru uzstādīšanai cementa dzirnavās un nepārtrauktas emisiju monitoringa sistēmas ieviešanai esošajā Brocēnu cementa rūpnīcā. Kopējās projekta investīcijas sasniedz 600 tūkstošus eiro. Tas ļāvis samazināt putekļu emisiju līdz pat 99%. Līdz ar ekokurināmā ieviešanu, jau šogad esam palielinājuši alternatīvo kurināmo proporciju līdz 19.3%. Fosilā kurināmā daudzuma ļāvusi samazināt CO2 emisijas. Šobrīd rit sarunas ar vietējiem latviešu uzņēmējiem par biomasas un ekokurināmā piegādi Eiropā modernākajai jaunajai CEMEX cementa rūpnīcai, jo atbalstam arvien lielāku alternatīvā kurināmā, īpaši biomasas, apjoma izmantošanu ražošanā. Uzskatu, ka Latvijas ražojošos uzņēmumos šajā jomā ir daudz pagaidām vēl neizmantotu iespēju,” saka CEMEX jaunās rūpnīcas direktors Uve Lubjūns (Uwe Lubjuhn)

Līdz ar jaunās rūpnīcas darbības uzsākšanu, plānota pāreja no slapjā ražošanas procesa uz sauso  cementa ražošanu ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu no 7000 MJ uz 3000 MJ uz vienu saražoto klinkera tonnu, turklāt energotaupīgās iekārtas ļaus samazināt elektroenenrģijas patēriņu par 30%. Ražošanas procesā radušās karstās gāzes 100 %  tiks izmantotas citos ražošanas procesos. Plānots, ka alternatīvā kurināmā apjoms sasniegs 45% no kurināmā kopapjoma. Dabas resursu taupīs slēgtās dzesēšanas sistēmas, ļaujot atkārtoti izmantot pazemes ūdeni un ražošanas procesā izveidojušies pārpalikuma produkti, kas tiks atgriezti ražošanas procesā, taupot kaļķakmens, mālu un smilts patēriņu.

„CEMEX izejmateriālu ieguves un apstrādes karjera izveide Madonas rajona Sauleskalnā ir vēl viens no saudzīgas ražošanas piemēriem Latvijā. Pateicoties šobrīd Baltijas valstīs vienīgajai tik modernai un videi draudzīgai ražošanas tehnoloģijai, tiek organizēts slēgtais ražošanas cikls - tehnoloģiskais ūdens tiek izmantots atkārtoti, tādējādi netiek pieļauta neattīrīta izmantotā ūdens atgriešanās vidē. Pēc karjera ekspluatācijas beigām teritorija tiks nodota atpakaļ sabiedrībai kā labiekārtota peldvieta - atbilstoši karjera teritorijas rekultivācijas plānam, ko CEMEX izstrādājis un saskaņojis ar vietējo pašvaldību, sabiedrību un kaimiņiem. Tāpat visas betona ražotnes ir aprīkotas ar modernām attīrīšanas sistēmām, tā nostiprinot CEMEX reputāciju kā vienu no ilgtspējīgākajiem betona ražotājiem Latvijā,” saka CEMEX Vides projektu vadītāja Santa Kļava.

„Darba drošības jautājumi ir viena no visnozīmīgākajām sfērām, kurā ik gadu tiek panākti jauni sasniegumi. Nemitīgi tiek strādāts pie drošības uzlabojumiem un darbinieku apmācības, lai sasniegtu arvien labākus rezultātus. To apliecina arī šī gada mērījumi, kas apkopoti CEMEX iekšējā audita ziņojumā,” saka CEMEX Darba drošības speciālists Andris Pommers.

CEMEX Ilgtspējīgas attīstības ziņojums par 2008. gadu liecina, ka uzņēmums visā pasaulē virzās uz mērķi līdz 2015.gadam samazināt oglekļa dioksīda emisijas par 25% uz katru cementa tonnu. 2008.gadā CEMEX visā pasaulē samazinājis oglekļa dioksīda emisijas cementa ražotnēs par 15,8%, salīdzinot ar 1990. gada rādītājiem.

CEMEX nepārtraukti turpina meklēt jaunus avotus atjaunojamai enerģijai, piemēram, vēja enerģijai, lai samazinātu enerģijas patēriņu un palielināt alternatīvo kurināmo pielietojumu. Meksikā šī gada martā darbu uzsāka 250 megavatu jaudīga vēja parks, kas būs lielākais vēja enerģijas ražotājs Latīņamerikā un nodrošinās aptuveni 25% no CEMEX enerģijas pieprasījuma Meksikā. 2008. gadā alternatīvie kurināmie veidoja 10,3% no kopējā CEMEX kurināmo patēriņa, kas ir par 35% vairāk nekā 2007. gadā. Mērķis ir sasniegt 15% proporciju līdz 2015. gadam.

Papildinformācijai:

Pilnā formātā Ilgstpējīgas Attīstības Ziņojums, kā arī neatkarīgs vērtējums no PricewaterhouseCoopers pieejams internetā, apmeklējot Ilgtspējīguma sadaļu mājas lapā www.cemex.com - http://www.cemex.com/sustainability/reports.

2005.gadā CEMEX izveidojis Iespēju fonda Brocēniem un Saldus rajonam, kas atbalsta Saldus rajona attīstību, ļaujot vietējiem iedzīvotājiem realizēt dažādus vides aizsardzības, vides kvalitātes uzlabošanas un izglītības projektus, kas veicina atbildīgu rīcību pret vidi. CEMEX Iespēju fonds kopš 2007.gada atbalstījis jau 71 projektu.

2007. gada jūnijā CEMEX un Ķemeru Nacionālā parka vadība parakstīja vienošanos par ilgtermiņa sadarbību Ķemeru Nacionālā parka vides saglabāšanai, infrastruktūras uzlabošanu un izglītības iespēju paplašināšanu iedzīvotājiem un viesiem. CEMEX, Ķemeru Nacionālais parks un Latvijas Ornitoloģijas biedrība parakstījuši trīspusēju sadarbības līgumu par putnu vērošanas torņa būvniecību Kaņiera ezera austrumu krastā.

CEMEX ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā. CEMEX ražo un izplata augstas kvalitātes produkciju un nodrošina uzticamu servisu vairāk kā 50 pasaules valstīs. Uzņēmums lielu uzmanību velta apkārtējās sabiedrības labklājībai, pastāvīgi veicot uzlabošanas pasākumus ražotnē un rūpējoties par sabiedrības interešu veicināšanu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: CEMEX, SIA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv