Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Cēsu rajonā īstenos projektu par kultūras pieejamību diskriminācijai pakļautajām grupām

Publicēts 2007-02-22 11:10:22

Samazināt palielināt tekstu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis Cēsu pašvaldības aģentūras "Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs" (VVTC) izstrādāto projektu "Kultūras pieejamība sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto grupu vidū Cēsu rajonā". Projekta mērķis ir, izstrādājot praktiski pielietojamu pētījumu un palielinot kultūras darbinieku izpratni par sociālo diskrimināciju un neiecietību izraisošiem faktoriem, uzlabot kultūras pieejamību sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto sabiedrības grupu vidū.

Mērķa grupas ir atšķirīgas dzimuma, vecuma, kultūras, etniskās, izglītības, reliģiskās piederības sabiedrības grupas, un kultūras darbinieki Cēsīs un Latvijā.

Pētījuma ietvaros izstrādātās rekomendācijas tiks iekļautas Cēsu pilsētas kultūras stratēģijā un izmantotas VVTC kultūras izglītojošā darba programmās, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā un telpu aprīkojumā pēc muzeja rekonstrukcijas. Analīze, ES valstīs līdzīgo pētījumu apzināšana un iestrādāšana politiskajos dokumentos un to veiksmīga īstenošana dzīvē ļaus mazināt esošās diskriminācijas problēmas.

Projekts izstrādāts, lai novērstu mūsdienās aktuālo problēmu, ka kultūras iestādēs pārsvarā tiek pievērsta uzmanība diskriminācijai fizisko vajadzību jomā, mazāku uzmanību pievēršot cita veida diskriminējošiem faktoriem (intelektuāliem, emocionāliem, attieksmes, finansiāliem u.c.), kas kavē daudzu sociālo grupu pārstāvjus apmeklēt kultūras iestādes un pasākumus. Turklāt Latvijā līdz šim trūkst analoģisku pētījumu, kas ļautu izstrādāt politiskos dokumentus un veikt reālus soļus sociālās diskriminācijas un neiecietības mazināšanai kultūras jomā.

Projekts tiks īstenots ES Pārejas programmas grantu shēmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" ietvaros, un tā īstenošanai piešķirti 41 337,04 EUR.

Atgādinām, ka Cēsu pilsētas pašvaldība ir uzsākusi kultūras politikas izstrādi. Projekta iesniedzējs VVTC ir svarīgākā kultūras produktu piedāvātāja reģionā. VVTC pārvalda muzeja un izstāžu nama darbu, organizē kultūras pasākumus un izglītojošās programmas gan cēsniekiem, gan viesiem. Izmantojot ES fondus, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā notiks vērienīga rekonstrukcija, kā rezultātā tiks pilnībā atjauninātas ekspozīcijas, gatavotas izglītojošās un kultūras programmas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu politisko dokumentu sagatavošanu kultūras jomā un to ieviešanu praksē, kā arī veicinātu sabiedrības dažādu grupu viedokļa ievērošanu, projektā paredzētais pētījums būs vērtīgs ieguldījums kultūras iestāžu darba organizēšanā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Cēsis; Sabiedrības integrācijas fonds; Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs; Diskriminācija; Neiecietība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv