Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pusceļa mājā varēs uzturēties ilgāk

Publicēts 2009-08-12 00:39:46

Samazināt palielināt tekstu

11.08.2009

Lai sekmīgāk sagatavotu patstāvīgai dzīvei cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, Labklājības ministrija (LM) rosina neierobežot šo cilvēku uzturēšanas laiku pusceļa mājās. Pašlaik šie cilvēki pusceļa mājās var uzturēties ne ilgāk kā 24 mēnešus, un pēc šī termiņa beigām viņiem jāpārceļas uz dzīvi grupu mājā (dzīvoklī).

Tomēr prakse liecina, ka nereti pusceļu māju iedzīvotāji pēc 24 mēnešiem nav vēl gatavi pārcelties uz grupu māju (dzīvokli) un dzīvot patstāvīgu dzīvi, tāpēc viņiem nepieciešams ilgāks pusceļa mājā pavadītais sagatavošanās laiks. Latvijā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu ir izveidotas 6 pusceļa mājas.

Savukārt grupu mājās (dzīvokļos) iemītnieku uzraudzību darba dienās varēs veikt viens sociālais darbinieks, nevis divi, kā šobrīd noteikts. Prakse liecina, ka grupu māju iemītnieku uzraudzībai ne vienmēr ir nepieciešama vairāku sociālo darbinieku palīdzība.

To paredz šodien, 11.augustā, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Veiktās izmaiņas noteikumos arī paredz, ka Sociālās aprūpes centros un Sociālās rehabilitācijas institūcijās vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti būs jānodrošina no 2010.gada 1.janvāra. Ēku pielāgošanai un sakārtošanai noteiktais termiņš pagarināts, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī.

Tāpat noteikumu projekts paredz iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējiem turpmāk kvalifikācijas celšanu organizēt atbilstoši piešķirtā finansējuma apmēram.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv