Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

Cilvēkiem būs lielākas izvēles iespējas alternatīvās aprūpes jomā

Publicēts 2008-03-03 12:48:06

Samazināt palielināt tekstu

Lai veicinātu alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību, Labklājības ministrija ir izstrādājusi priekšlikumus, kas ļautu tām pašvaldībām, kurām nav iespēju un lietderības veidot grupu mājas (dzīvokļus), iepirkt šos pakalpojumus saviem iedzīvotājiem no citām pašvaldībām.

Tas nozīmē, ka alternatīvo aprūpi varēs saņemt cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem arī no tām pašvaldībām, kurās nav grupu mājas (dzīvokļa), bet kuras ir gatavas maksāt par šo pakalpojumu nodrošināšanu citā pašvaldībā. Tas veicinātu cilvēku veiksmīgāku atgriešanos sabiedrībā viņiem pazīstamā un drošā vidē.
"Nereti cilvēki, kuri ilgstoši ir dzīvojoši sociālās aprūpes centrā, kas atrodas tālu no viņu dzimtās pašvaldības, ir zaudējuši saikni ar to. Tāpēc šiem cilvēkiem būtu iespēja pašiem izvēlēties, kuras pašvaldības grupu mājā (dzīvoklī) turpināt dzīvot," skaidro LM speciālisti.

Jauno kārtību paredz LM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Grozījumus šodien, 3.martā, apstiprināja valdība.

Kad cilvēks ar garīgās attīstības traucējumiem ir sagatavojies patstāvīgai dzīvei, viņš no pusceļa mājas, kur iespējams apgūt sadzīvē nepieciešamās iemaņas, piemēram, kā gatavot ēst, mazgāt veļu un apkopt sevi, pārceļas uz grupu māju vai dzīvokli, kur dzīvo kopā ar citiem bijušajiem aprūpes centru klientiem. Tas ir atsevišķs dzīvoklis vai dzīvojamā māja, kurā šiem cilvēkiem sākas jauna patstāvīga dzīve.

Šeit cilvēki parasti var iegūt arī pirmo īsto darbavietu izveidotajās specializētajās, piemēram, kokapstrādes, šūšanas, aušanas un pīšanas, darbnīcās. Nepieciešamības gadījumā viņiem ir pieejami sociālā darba speciālistu pakalpojumi un tiek nodrošināts individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv