Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Darba grupa par iedzīvotāju atgriešanu Latvijā apsprieda informatīvā ziņojuma saturu

Publicēts 2007-06-05 18:21:47

Samazināt palielināt tekstu

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta rīkotajā darba grupā par izceļojošo iedzīvotāju atgriešanu Latvijā šodien, 6.jūnijā, apsprieda sagatavoto informatīvo ziņojumu, kas tiks precizēts līdz nākamajai nedēļai un pēc tam tiks iesniegts Ministru kabinetam.

"Ziņojumā esam izvērtējuši esošo situāciju, ņemot vērā pieejamo pētījumu rezultātus un diskusijās ar darba devējiem, ekspertiem un cilvēkiem, kuri strādā vai ir strādājuši ārvalstīs secināto. Ziņojums paredz vairāk kā 20 dažādus pasākumus, kuru ieviešanā un īstenošanā nepieciešams iesaistīties daudzām nozaru ministrijām un to pakļautības iestādēm," uzsver Sekretariāta un darba grupas vadītāja Inga Liepa.

Ziņojumā ir norādīts, ka valstiski prioritāri risināmi ilgtermiņa jautājumi ir mājokļu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, reģionu attīstība, darba tiesisko attiecību kultūras attīstība, nodokļu un pabalstu sistēmas pārskatīšana, kā arī birokrātisku šķēršļu mazināšana pozitīvām komercdarbības, lauksaimniecības, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām.

Ziņojumā ir noteikti seši galvenie pasākumu virzieni – izceļošanas un atgriešanās situācijas izvērtējumu; publiskā/privātā partnerība, atbalstot iedzīvotāju komercdarbības iniciatīvas; darba vides pilnveidošana Latvijā; informatīvās saiknes nodrošināšana ārzemēs dzīvojošajiem; Latvijas sabiedrības izglītošana un pozitīvās domāšanas stimulēšana, kā arī tiesisko, finansiālo un institucionālo šķēršļu mazināšana saiknei ar valsti.

Inga Liepa norāda, ka vairāki pasākumi ir jāveic pastāvīgi, piemēram, jāatbalsta "latviešu skoliņas" ārvalstīs latviskās identitātes saglabāšanai, darba tirgus pieprasījuma analīze u.c. Līdz 2008. gada martam ir ierosināts pilnveidot kontroles mehānismu darba līgumu neslēgšanas un nodokļu nemaksāšanas no darba devēju puses mazināšanai. Tāpat ir rekomendēts izvērtēt ienākumu deklarēšanas un nodokļu maksāšanas sistēmu ārvalstīs strādājošajiem iedzīvotājiem, izveidot finansiāla atbalsta mehānismu pašvaldībās komercdarbības iniciatīvas īstenošanai, paplašināt dubultpilsonības pieļaujamības subjektu loku u.c. Par būtiskiem tika atzīti arī informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Darba grupas sastāvā ir īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis, Eiropas Latviešu apvienības valdes priekšsēdētāja Dace Līga Lutere – Timmele, Valstiskās privātās partnerības asociācijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs, Latviešu Apvienības Latviešiem Īrijā priekšsēdētāja vietnieks Normunds Ābols – Āboliņš, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības pārstāvniecības Rīgā vadītājs Jānis Andersons, Nodarbinātības Valsts aģentūras direktora vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Iveta Ļubļina u.c.

Uzziņai
Darba grupu izveidoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tās uzdevums ir līdz šī gada 20.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā informatīvu ziņojumu ar konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; Inga Liepa; Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība; Jānis Kukainis; Dace Līga Lutere – Timmele; Viesturs Tamužs; Normunds Ābols – Āboliņš; Jānis Andersons; Iveta Ļubļina;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv